تورم

مرکز آمار ایران شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان‌ها در تیر ماه ۱۴.۷ درصد اعلام کرده که نسبت به ماه قبل یک درصد افزایش نشان می­‌دهد.

به گزارش ایبِنا،  مرکز آمار  شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان را  اعلام کرد که بر اساس آن در تیر ۱۳۹۸ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۱۷۹،۷ رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۸ درصد افزایش نشان می‌­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان لرستان با ۵.۴ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ۰.۷ درصد افزایش است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ۴۸.۰ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام (۶۰.۸ درصد) و کمترین آن مربوط به استان فارس (۴۱.۸ درصد) است. یعنی خانوارهای ساکن استان ایلام به طور متوسط ۱۲.۸ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن استان فارس به طورمتوسط ۶.۲ درصد کمتر ازمیانگین کل کشورنسبت به تیر ۱۳۹۷ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۸ برای خانوارهای کشور به عدد ۴۰.۴ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کردستان (۴۸.۸ درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ قم (۳۴.۱ درصد) است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان‌ها در تیر ماه ۱۴.۷ درصد است که نسبت به ماه قبل ۱.۰ واحد درصد افزایش نشان می­‌دهد.

خانوارهای شهری

در تیر ماه ۱۳۹۸ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۱۷۸،۴ رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۹ درصد افزایش نشان می­‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان لرستان با ۶.۲ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ۰.۹ درصد افزایش است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ۴۶.۹ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان ایلام (۵۹.۷ درصد) و کمترین آن مربوط به استان فارس (۳۹.۷ درصد) است، یعنی خانوارهای شهری ساکن استان ایلام به طور متوسط ۱۲.۸ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای شهری ساکن استان فارس به طور متوسط ۷.۲ درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به تیر ۱۳۹۷ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۸ برای خانوارهای شهری به عدد ۳۹.۷ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (۴۷.۶ درصد) و کمترین آن مربوط به استان هرمزگان (۳۳.۳ درصد) است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان‌ها در تیر ماه ۱۴.۳ درصد است که نسبت به ماه قبل ۱.۰ واحد درصد افزایش نشان می­‌دهد.

خانوارهای روستایی

در تیر ماه ۱۳۹۸ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۱۸۶،۵ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد افزایش نشان می­‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان‌های اصفهان و البرز با ۳.۸ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با ۱.۱ درصد کاهش است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی ۵۴.۳ درصد می­باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان­ ایلام (۶۶.۰ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کرمان (۴۴.۹ درصد) است. یعنی خانوارهای ساکن استان ایلام به طور متوسط ۱۱.۷ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن استان کرمان به طور متوسط ۹.۴ درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به تیر ۱۳۹۷ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۸ برای خانوارهای روستایی به عدد ۴۴.۴ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کردستان (۵۳.۴ درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ البرز (۳۷.۰ درصد) است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان‌ها در تیر ماه ۱۶.۴ درصد است که نسبت به ماه قبل ۱.۳ واحد درصد افزایش نشان می­‌دهد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 5 =