بانک سامان در قاب ایبِنا

صورت های مالی بانک سامان برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ (حسابرسی شده) نشان می دهد که این شرکت به ازای هر سهم ۶۴۳ ریال سود محقق کرده است.

به گزارش ایبِنا، براساس اطلاعیه ای که بانک سامان در سامانه کدال منتشر کرده است، سود ۶۴۳ ریالی هر سهم بانک سامان نسبت به گزارش ۱۲ ماهه حسابرسی نشده ۲ درصد رشد داشته که عمدتا بخاطر افزایش جمع درآمدهای مشاع بوده است.

این شرکت براساس عملکرد واقعی ۱۲ ماهه برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ مبلغ ۵.۱۴۳ میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.

جمع درآمدهای مشاع بانک سامان برای دوره مورد اشاره ۳۰.۹۹۶.۶۸۲ میلیون ریال اعلام شده که نسبت به رقم ۲۶.۸۱۴.۲۸۳ میلیون ریالی دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند۱۳۹۶، معادل ۱۶ درصد افزایش یافته است.

جمع درآمدهای غیرمشاع بانک سامان در این دوره مبلغ ۲۰.۸۳۰.۹۲۲ میلیون ریال بوده که نسبت به سال قبل از آن ۲۹درصد رشد نشان می دهد. همچنین جمع درآمدهای این بانک در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۹۷ نیز رقم ۱۴.۹۷۶.۳۵۵ میلیون ریال اعلام شده که نسبت به سال قبل از آن ۶۴ درصد افزایش یافته است.

اطلاعیه کدال

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 3 =