دلار

بررسی عملکرد صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد که مبلغ کل تسهیلات ارزی پرداخت شده این صندوق تا تاریخ سی‌ویکم خردادماه ۱۳۹۸ که به مرحله پرداخت قطعی رسیده ۱۹ میلیارد و ۹۵۱ میلیون دلار است.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، بخش عمده تسهیلات ارزی پرداخت شده از منابع صندوق توسعه ملی بر اساس مفاد بند «خ» اساسنامه و با عاملیت بانک‌های طرف قرارداد پرداخت شده است. مبلغ کل تسهیلات ارزی پذیرش شده توسط صندوق(اعلام وصول شده) تا تاریخ سی‌ویکم خردادماه ۱۳۹۸ معادل  ۳۸ میلیارد و ۵۲۸ میلیون دلار بوده است.

از این مقدار معادل ۳۷ میلیارد و ۳۹۲ میلیون دلار به مرحله تخصیص ارز (صدور نامه مسدودی به بانک مرکزی) رسیده و از مجموع تسهیلات ارزی مسدود شده مبلغی معادل ۲۱ میلیارد و ۴۴۱ میلیون دلار به طرح‌های بخش خصوصی، معادل ۹۶ میلیون دلار به طرح‌های بخش تعاونی، معادل ۱۵ میلیارد و ۲۸۶ میلیون دلار به طرح‌های بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی و معادل ۵۶۹ میلیون دلار به سایر موارد، اختصاص یافته است.

از کل مبلغ مسدود شده برای پرداخت تسهیلات از طریق قراردادهای عاملیت ارزی، مبلغ ۱۹ میلیارد و ۹۵۱ میلیون دلار برای همکاری بانک‌های عامل و بانک مرکزی به مرحله پرداخت قطعی به متقاضیان رسیده است.

علاوه بر تسهیلات مذکور، معادل ۱۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار برای اعطای تسهیلات جهت اجرای طرح‌های ملی مربوط به حوزه آب، خاک و کشاورزی بر اساس قوانین مربوطه اختصاص یافته است. تا پایان بهار ۱۳۹۸، مبالغ مسدودی مربوط به این طرح‌ها به شرح ذیل است:

الف) معادل ۸.۰۰۰ میلیون دلار برای طرح‌های مهار و تنظیم آب‌های مرزی کشور، طبق مجوز مقام معظم رهبری و تصویب نامه شماره ۴۹۶۰۲ /ت ۵۰۸۹۰ ه مورخ پنجم مرداد ۱۳۹۳هیات وزیران.

ب) معادل مبلغ ۱.۵۰۰ میلیون دلار برای طرح‌های احیاء و توسعه اراضی کشاورزی استان‌های خوزستان و ایلام، طبق مجوز مقام معظم رهبری و تصویب نامه شماره ۱۸۶۸۸۶ /ت ۵۰۲۷۸ ه مورخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۲ هیات وزیران.

ج) معادل مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار برای طرح‌های انتقال آب به اراضی سیستان، طبق مجوز مقام معظم رهبری و تصویب‌نامه شماره ۴۵۹۱۹ /ت ۵۰۸۴۳ ه مورخ ۲۵ تیرماه ۱۳۹۳ هیات وزیران.

د) معادل مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار برای طرح‌های آبرسانی به روستاها، بابت اجرای بند (ح) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۴؛

ه) معادل مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار برای طرح‌های آبیاری تحت فشار، بابت اجرای بند (د) تبصره (۴(قانون بودجه سال ۱۳۹۵؛

و) معادل مبلغ ۳۵۰ میلیون دلار برای تکمیل طرح انتقال آب به اراضی سیستان، بابت اجرای بند (ه)تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۷؛

همچنین در اجرای سایر موارد قانونی محول در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و سال ۱۳۹۸ (تا پایان خرداد) به صندوق توسعه ملی، مبالغ زیر مسدود شده است:

ز) معادل مبلغ ۳.۴۱۵ میلیون دلار بابت اجرای بند (د) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۷؛

ح) معادل مبلغ ۱۵.۸ میلیون بابت اجرای بند (و) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۷؛

ط) معادل مبلغ ۶۶۵ میلیون دلار بابت اجرای بند (ه) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۸؛

از طرفی تا پایان خردادماه ۱۳۹۸، براساس سایر تکالیف محوله به صندوق توسط مراجع قانونی، در مجموع مبلغی معادل ۱۳.۵۴۷ میلیون دلار نزد بانک مرکزی جهت پرداخت به طرح‌های مربوطه، مسدود شده است که از این میزان مبلغ ۱۳.۵۱۶ میلیون دلار تا پایان خرداد ۱۳۹۸، به پروژه‌ها و طرح‌های مربوطه پرداخت شده است.

سپرده گذاری ارزی

بخش دیگری از منابع ارزی صندوق توسعه ملی به سپرده‌گذاری ارزی در بانک‌ها اختصاص یافته است تا بانک‌های سپرده پذیر از طریق اعطای تسهیلات در چارچوب این قراردادها، این منابع را به طرح‌ها و فعالیت‌های مرتبط (ازجمله بخش نفت، گاز، پتروشیمی، صنعت و معدن و...) تخصیص دهند. تا تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۸، مبلغ سپرده‌گذاری‌های ارزی انجام شده در بانک‌های عامل معادل با ۷ میلیارد و ۲۳۹ میلیون دلار بوده است و میزان سپرده‌های فعال از مجموع سپرده‌گذاری‌های ارزی انجام شده در پایان خرداد ۱۳۹۸، مبلغ ۶ میلیارد دلار است.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 7 =