اعتبار اسنادی

در صورت تقاضای متقاضی در خصوص ابطال اعتبار پس از انقضای سررسید اعتبار، اخذ تاییدیه از بانک کارگزار به منظور حصول اطمینان از عدم معامله و ارسال اسناد الزامی است.

 به گزارش ایبِنا، بانک گشایش کننده در صورت دریافت پیام از بانک کارگزار مبنی بر عدم پذیرش اعتبار از سوی ذینفع یا عدم تمایل به استفاده از اعتبار بازشده به نفع وی به دلیل عدم امکان تهیه کالا، تغییر قیمت در بازار جهانی و ... می تواند ضمن اعلام مراتب به متقاضی، نسبت به ابطال اعتبار و صدور اسناد حسابداری مربوطه اقدام نماید.

چنانچه متقاضی (خریدار)‌ درخواست ابطال اعتبار را بنماید و هنوز سررسید اعتبار منقضین شده باشد، بانک گشایش کننده می بایست مراتب را از بانک کارگزار استعلام نماید و پس از اخذ تاییدیه و موافقت ذینفع از طریق آن بانک به منظور حصول اطمینان از عدم معامله و ارسال اسناد) ممکن است اسناد معامله و در راه باشد (اقدام به ابطال اعتبار و صدور اسناد حسابداری مربوطه نماید).

در صورت تقاضای متقاضی در خصوص ابطال اعتبار پس از انقضای سررسید اعتبار، اخذ تاییدیه از بانک کارگزار به منظور حصول اطمینان از عدم معامله و ارسال اسناد الزامی است.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 5 =