چک

طبق آمار بانک مرکزی ۷.۵ میلیون فقره چک در شهریور ماه در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۲.۷ درصد افزایش و از نظر مبلغ ۳.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد.

به گزارش خبرنگار ایبِنا براساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی حدود ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٨٣٤ هزار میلیارد ریال در شهریورماه ١٣٩٨ در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۲.۷ درصد افزایش و از نظر مبلغ ۳.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران بالغ بر ٢ میلیون و ۴۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٤٢٧ هزار میلیارد ریال مبادله شد.

در شهریورماه سال جاری، ۵۰.۴ درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب با ۳۲.۳ درصد، ۱۰.۱ درصد و ٨ درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

همچنین ۶۳.۹ درصد از ارزش چک‌های فوق در سه استان تهران (۵۱.۲ درصد)، خراسان رضوی (۶.۴ درصد) و اصفهان (۶.۳ درصد) مبادله شده است که بیش‌ترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

چک‌های وصولی

حدود ٦ میلیون و ۸۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٧٢٦ هزار میلیارد ریال در شهریورماه ١٣٩٨ درکل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۲.۴ درصد افزایش و از نظر مبلغ ۴.۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. در ماه مورد بررسی، درکل کشور ۹۰.۸ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ٨٧ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصول شد.

در شهریورماه ١٣٩٨، در استان تهران بالغ بر ٢ میلیون و ۲۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٣٧٨ هزار میلیارد ریال وصول شد. در ماه مورد بررسی در استان تهران از نظر تعداد ۹۱.۶ درصد و از نظر ارزش ۸۸.۶ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصول شده است.

 در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور بیش‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های گیلان (۹۳.۲ درصد)، البرز (٩٢ درصد) و خراسان رضوی و یزد (هرکدام ۹۱.۷ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۸۴.۸ درصد)، چهارمحال و بختیاری (۸۶.۹ درصد) و کرمان (۸۷.۳ درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

در ماه مورد بررسی، در بین سایر استان‌های کشور بیش‌ترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله‌ای در استان به ترتیب به استان‌های بوشهر و گیلان (هر کدام ۹۰.۷ درصد)، البرز (۸۹.۴ درصد) و خوزستان (۸۹.۳ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های هرمزگان (۷۴.۳ درصد)، آذربایجان شرقی (۷۸.۹ درصد) و کرمان (۸۲.۳ درصد) کم‌ترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله شـده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

چک‌های برگشتی

معادل ٦٨٨ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ١٠٨ هزار میلیارد ریال در شهریورماه ١٣٩٨ در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۶.۴ درصد افزایش و از نظر مبلغ ۰.۳ درصد کاهش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش، در استان تهران بالغ بر ٢٠٣ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٤٨ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد.

در ماه مورد بررسی، در کل کشور ۹.۲ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ١٣ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است. در ماه مورد بررسی، در استان تهران ۸.۴ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۱۱.۴ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است.

در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۱۵.۲ درصد)، چهارمحال و بختیاری (۱۳.۱ درصد) و کرمان (۱۲.۷ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های گیلان (۶.۸ درصد)، البرز (٨ درصد) و خراسان رضوی و یزد (هرکدام ۸.۳ درصد) پایین‌ترین نسبت تعـداد چک‌های برگشتی به کل تعداد چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

در ماه مورد بررسی در بین سایر استان‌های کشور بیش‌ترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان به ترتیب به استان‌های هرمزگان (۲۵.۷ درصد)، آذربایجان شرقی (۲۱.۱ درصد) و کرمان (۱۷.۷ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های بوشهر و گیلان (هرکدام ۹.۳ درصد)، البرز (۱۰.۶ درصد) و خوزستان (۱۰.۷ درصد) کم‌ترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

چک‌های برگشتی به تفکیک علل

حدود ٦٦٢ هزار فقره چک به ارزشی حدود ١٠٣ هزار میلیارد ریال در شهریورماه ١٣٩٨، در کل کشور به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع درکل کشور از نظر تعداد ۹۶.۲ درصد و از نظر ارزش ٩٥ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

در ماه مورد بررسی، در استان تهران بالغ بر ١٩٢ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٤٥ هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در استان تهران از نظر تعداد ۹۴.۶ درصد و از نظر مبلغ ۹۲.۸ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 4 =