اخبار بدون عکس بانک ملی ایران

عضو هیات مدیره بانک ملی ایران با تاکیدبرلزوم جاری سازی استراتژی هادرهمه اجزای سازمان،گفت:تدوین اهداف واستراتژی دربانک ملی ایران باعزم واراده جدی هیات مدیره انجام شدوبادقت نیز درسازمان پیاده خواهدشد.

به گزارش ایبِنا و به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، عباس شفیعی در نخستین جلسه کمیته مضمون استراتژیک «تعالی سرمایه انسانی» یکی از دلایل عمده عدم تحقق استراتژی های تدوین شده در سازمان ها را نبود واحد متولی برای انجام این مسئولیت دانست و ادامه داد: تدوین و پیاده سازی استراتژی، راهکار قطعی و اجتناب ناپذیر بهبود وضعیت سازمان است.

معاون منابع انسانی بانک ملی ایران نیز در این جلسه فرهنگ سازی و آگاهی کارکنان از اهداف و استراتژی های تدوین شده را عامل حیاتی جاری سازی استراتژی های بانک دانست.

حبیب اله رشید ارده با اشاره به راه اندازی سامانه مدیریت منابع انسانی (HRM) در بانک ملی ایران، خاطرنشان کرد: خوشبختانه در حوزه منابع انسانی، اقداماتی از پیش تعریف شده است که به نظر می رسد زمینه ساز تحقق اجرای استراتژی های تدوین شده باشد.

هادی سالارخیلی مدیر امور طرح و برنامه بانک نیز ضمن مروری بر روند پروژه تدوین استراتژی بانک، تاکید کرد که عامل اصلی موفقیت سازمان ها در تحقق استراتژی ها، جاری سازی استراتژی است؛ از این رو قرار است استراتژی های تدوین شده، ترجمه و به برنامه عملیاتی و روزانه صف و ستاد تبدیل شود.

در این نشست جمعی از روسا و معاونان ادارات کل سرمایه انسانی، آموزش، سازمان و روش ها، رفاه و درمان و روابط عمومی نیز حضور داشتند.

کمیته مضمون استراتژیک «تعالی سرمایه انسانی» یکی از کمیته هایی است که در پروژه «مدیریت استراتژیک بانک ملی ایران» و به منظور جاری سازی استراتژی های بانک ایجاد شده است.

اساس مضمون مذکور تاکید بر نقش پر اهمیت و استراتژیک منابع انسانی در جاری سازی استراتژی ها و تحقق اهداف است. جهت گیری و هدف غایی مضمون تعالی سرمایه انسانی، خلق ارزش افزوده در بانک از طریق ارتقای قابلیت ها، توانمندی ها و مشارکت نیروی انسانی و کسب مزیت رقابتی است که این مهم جز با اهمیت دادن به سرمایه انسانی و سرمایه گذاری در این زمینه محقق نخواهد شد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 4 =