امار

مرکز آمار ایران گزارش متوسط قیمت تولید کننده اقلام منتخب بخش‌های خدمات در ایران در فصل زمستان سال ۹۸ را منتشر کرد

به گزارش خبرنگار ایبِنا، براساس اعلام مرکز آمار در فصل زمستان سال ۱۳۹۸ متوسط قیمت "کرایه تخت خواب در آسایشگاه روانی" به ۱۲۵۲۷۸۵۸ ریال رسید که با ۳۵.۵ درصد افزایش نسبت به فصل قبل، بیشترین افزایش را در بین اقلام منتخب بخش‌های خدمات را داشته است. در همین فصل، متوسط قیمت "هزینه نگهداری فرد سالمند" ۱۲۲۸۷۴۰۳ ریال بوده است که با ۲۷.۹ درصد افزایش، رتبه بعدی بیشترین افزایش را داشته است. همچنین متوسط قیمت "بلیط مترو"  برابر با ۱۹۳۷۵ ریال بوده است که با ۲۶ درصد افزایش نسبت به فصل قبل، رتبه سوم بیشترین درصد افزایش در متوسط قیمت را داشته است.

در بین اقلام منتخب بخش‌های خدمات متوسط قیمت "هزینه نگهداری از بیمار برای یک روز در منزل" به ۷۹۷۳۶۸ ریال رسید که با ۲۴.۳ درصد کاهش نسبت به فصل قبل، بیشترین کاهش در متوسط قیمت را داشته است. در همین فصل متوسط قیمت "طراحی بروشور" ۹۵۲۴۳۹ ریال بوده است که  با ۱۶.۷ درصد کاهش در رتبه دوم کاهش متوسط قیمت قرار گرفته است. متوسط قیمت "ام‌آرآی (MRI)" برابر با ۱۵۵۰۸۲۵ ریال بوده است که با ۱۵.۳ درصد، رتبه سوم بیشترین درصد کاهش را داشته است.

تغییرات نسبت به فصل قبل بخش «آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه»

در فصل زمستان سال ۱۳۹۸ متوسط قیمت "باز کردن لوله و فاضلاب" به ۷۳۵۰۰۰ ریال رسید که ۱.۴ درصد افزایش نسبت به فصل قبل را در بین اقلام خدمات بخش آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه داشته است.

در بین اقلام منتخب این بخش، متوسط قیمت "تخلیه چاه" به  ۱۱۸۹۲۸۶ ریال رسید که ۲.۴ درصد کاهش در متوسط قیمت در بین اقلام منتخب این بخش را داشته است.

تغییرات نسبت به فصل قبل بخش «تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت و کالاهای شخصی و خانگی»

در فصل زمستان سال ۱۳۹۸ متوسط قیمت "تعمیر استارت" ۴۷۷۷۲۶ ریال بوده است که با ۶.۱ درصد افزایش نسبت به فصل قبل، بیشترین افزایش را در بین اقلام خدمات بخش تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت و کالاهای شخصی و خانگی داشته است. در همین فصل متوسط قیمت "پنچرگیری لاستیک اتومبیل" به ۷۱۱۷۲ ریال رسید که با ۵.۷ درصد افزایش رتبه بعدی بیشترین افزایش نسبت به فصل قبل را داشته است.

در بین اقلام منتخب این بخش، متوسط قیمت "تعویض صفحه کلاج موتور سیکلت معمولی تک سیلندر" به ۳۶۵۰۰۰ ریال رسید که ۲.۵ درصد کاهش در متوسط قیمت در بین اقلام منتخب این بخش را داشته است.

تغییرات نسبت به فصل قبل بخش «حمل و نقل و انبارداری»

در فصل زمستان سال ۱۳۹۸ متوسط قیمت "بلیط مترو" به ۱۹۳۷۵ ریال رسید که ۲۶ درصد افزایش نسبت به فصل قبل در بین اقلام منتخب بخش حمل و نقل و انبارداری را داشته است. متوسط قیمت "کرایه مسافرت با سواری (بین شهری در داخل کشور)" به ۶۵۸۸۷۲ ریال رسید که با ۲۵.۷ درصد رتبه بعدی بیشترین افزایش را داشته است. متوسط قیمت "بلیط مسافرت با اتوبوس به خارج از کشور" به ۲۰۶۱۶۶۷ ریال رسید که با ۱۱.۱ درصد افزایش نسبت به فصل قبل، رتبه سوم بیشترین درصد افزایش در متوسط قیمت را در بین اقلام منتخب این بخش داشته است.

در بین اقلام منتخب این بخش، متوسط قیمت "بلیط مسافرت داخلی با هواپیما" ۳۸۰۶۰۳۳ ریال بوده است که ۱۱.۴ درصد کاهش نسبت به فصل قبل را در بین اقلام این بخش داشته است. در همین فصل متوسط قیمت "بلیط مسافرت به خارج از کشور با هواپیما" به ۲۶۸۴۶۰۳۸ ریال رسید که با ۴.۲ درصد کاهش، در رتبه بعدی بیشترین درصد کاهش متوسط قیمت قرار گرفته است.

تغییرات نسبت به فصل قبل بخش «فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا»

در فصل زمستان سال ۱۳۹۸ متوسط قیمت "کرایه یک شب اقامت در هتل (غیر سه ستاره)" به ۲۰۸۷۹۸۲ ریال رسید که ۱۰.۷ درصد افزایش نسبت به فصل قبل را در بین اقلام منتخب بخش فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا را داشته است. همچنین متوسط قیمت " یک پرس تخم‌مرغ نیمرو" به ۵۸۹۸۹ ریال رسید که با ۴.۵ درصد رتبه بعدی بیشترین افزایش را داشته است.

در بین اقلام منتخب این بخش، متوسط قیمت "کرایه یک شب اقامت در هتل سه ستاره با صبحانه" به ۲۶۸۶۲۶۴ ریال رسید که ۲.۶ درصد کاهش نسبت به فصل قبل را در بین اقلام این بخش داشته است. در همین فصل متوسط قیمت "یک پرس چلوکباب برگ" ۳۸۷۳۶۹ ریال بوده است که با ۲.۱ درصد کاهش، در رتبه بعدی بیشترین درصد کاهش متوسط قیمت قرار گرفته است.

تغییرات نسبت به فصل قبل بخش «اطلاعات و ارتباطات»

در فصل زمستان سال ۱۳۹۸ متوسط قیمت "کارمزد دریافت صورت حساب موبایل" به ۸۴۳۸ ریال رسید که ۲۴.۴ درصد افزایش نسبت به فصل قبل را در بین اقلام منتخب بخش اطلاعات و ارتباطات را داشته است. در همین فصل متوسط قیمت "مکالمه تلفن (ثابت) در داخل شهر" به ۵۳ ریال رسید که با ۱۷.۸ درصد رتبه بعدی بیشترین افزایش متوسط قیمت را در بین اقلام منتخب این بخش را داشته است.

در بین اقلام منتخب این بخش، متوسط قیمت "مکالمه تلفن (ثابت) با خارج از کشور" به ۳۳۵۶ ریال رسید که ۱۳.۶ درصد کاهش نسبت به فصل قبل را در بین اقلام این بخش داشته است. در همین فصل متوسط قیمت "مکالمه تلفن همراه اپراتور دوم (ایرانسل)"  ۷۳۷ ریال بوده است که با ۰.۹ درصد کاهش، در رتبه بعدی بیشترین درصد کاهش متوسط قیمت قرار گرفته است.

تغییرات نسبت به فصل قبل بخش «واسطه‌گری‌های مالی (بیمه)»

در فصل زمستان سال ۱۳۹۸ متوسط قیمت "حق بیمه اتومبیل سواری" به ۱۵۷۴۰۵۱۱ ریال رسید که ۱.۱ درصد افزایش نسبت به فصل قبل را در بین اقلام منتخب بخش واسطه‌گری‌های مالی را داشته است.

تغییرات نسبت به فصل قبل بخش «فعالیت‌های حرفه‌ای، علمی و فنی»

در فصل زمستان سال ۱۳۹۸ متوسط قیمت "ویزیت دامپزشک" به ۲۸۴۶۰۷ ریال رسید که ۵ درصد افزایش نسبت به فصل قبل در بین اقلام منتخب بخش فعالیت‌های حرفه‌ای، علمی و فنی را داشته است. در همین فصل متوسط قیمت " ارایه خدمات مشاوره‌ای حقوقی و وکالت" به ۴۵۱۶۰۸  ریال رسید که با ۲.۷ درصد رتبه بعدی بیشترین افزایش متوسط قیمت را در بین اقلام منتخب این بخش را داشته است.

در بین اقلام منتخب این بخش، متوسط قیمت " طراحی بروشور" ۹۵۲۴۳۹ ریال بوده است که ۱۶.۷ درصد کاهش نسبت به فصل قبل را در بین اقلام این بخش داشته است. در همین فصل متوسط قیمت "گواهی امضاء" به ۲۵۶۳۳۰ ریال رسید که با ۰.۲ درصد کاهش، در رتبه بعدی بیشترین درصد کاهش متوسط قیمت قرار گرفته است.

تغییرات نسبت به فصل قبل بخش «فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی»

در فصل زمستان سال ۱۳۹۸ متوسط قیمت "هزینه فتوکپی یک برگ A٤" به ۵۸۲۵ ریال رسید که ۶ درصد افزایش نسبت به فصل قبل در بین اقلام منتخب بخش فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی را داشته است. در همین فصل متوسط قیمت "نظافت راه پله" به ۶۴۳۰۵۱  ریال رسید که با ۲.۴ درصد رتبه بعدی بیشترین درصد افزایش متوسط قیمت را داشته است.

در بین اقلام منتخب این بخش، متوسط قیمت "نظافت منزل (اجرت یک کارگر در یک روز) " ۸۷۹۷۸۷ ریال بوده است که ۴ درصد کاهش نسبت به فصل قبل را در بین اقلام این بخش داشته است.

تغییرات نسبت به فصل قبل بخش «آموزش»

در فصل زمستان سال ۱۳۹۸ متوسط قیمت "هزینه یک جلسه آموزش رانندگی" به ۴۲۴۵۴۲ ریال رسید که ۵.۹ درصد افزایش نسبت به فصل قبل در بین اقلام منتخب بخش آموزش را داشته است. همین فصل متوسط قیمت "هزینه یک دوره آموزش حسابداری" به ۴۲۳۳۹۲۷  ریال رسید که با ۳.۹ درصد رتبه بعدی بیشترین درصد افزایش متوسط قیمت را داشته است.

در بین اقلام منتخب این بخش، متوسط قیمت "شهریه یک واحد از دروس عمومی در دانشگاه آزاد" ۴۴۰۰۳۳ ریال بوده است که ۶.۳ درصد کاهش نسبت به فصل قبل را در بین اقلام این بخش داشته است. در همین فصل متوسط قیمت "شهریه سال اول دوره متوسطه اول (سال هفتم) غیرانتفاعی" به ۲۹۹۸۷۴۰۳ ریال رسید که با ۵.۵ درصد کاهش، در رتبه بعدی بیشترین درصد کاهش متوسط قیمت قرار گرفته است.

تغییرات نسبت به فصل قبل بخش «فعالیت‌های مربوط به انسان و مددکاری اجتماعی»

در فصل زمستان سال ۱۳۹۸ متوسط قیمت "کرایه تختخواب در آسایشگاه روانی" به ۱۲۵۲۷۸۵۸ ریال رسید که ۳۵.۵ درصد افزایش نسبت به فصل قبل در بین اقلام منتخب بخش فعالیت‌های مربوط به انسان و مددکاری اجتماعی را داشته است. در همین فصل متوسط قیمت "هزینه نگهداری ماهانه فرد سالمند" ۱۲۲۸۷۴۰۳ ریال بوده است که با ۲۷.۹ درصد رتبه بعدی بیشترین افزایش را داشته است.

در بین اقلام منتخب این بخش، متوسط قیمت "هزینه نگهداری از بیمار برای یک روز در منزل" ۷۹۷۳۶۸ ریال بوده است که ۲۴.۳ درصد کاهش نسبت به فصل قبل را در بین اقلام این بخش داشته است. در همین فصل متوسط قیمت "ام‌آرآی (MRI)"  به ۱۵۵۰۸۲۵ ریال رسید که با ۱۵.۳ درصد کاهش، در رتبه بعدی بیشترین درصد کاهش متوسط قیمت قرار گرفته است.

تغییرات نسبت به فصل قبل بخش «هنر، سرگرمی و تفریح»

در فصل زمستان سال ۱۳۹۸ متوسط قیمت "بلیط ورودی مکان دیدنی و تفریحی ـ باغ‌وحش" به ۸۹۰۹۱ ریال رسید که ۱۰.۶ درصد افزایش نسبت به فصل قبل در بین اقلام منتخب بخش هنر، سرگرمی و تفریح را داشته است. متوسط قیمت "بلیط ورودی مکان دیدنی و تفریحی ـ موزه" ۲۱۶۶۷ ریال بوده است که با ۸.۳ درصد رتبه بعدی بیشترین افزایش را داشته است.

در بین اقلام منتخب این بخش، متوسط قیمت "حق عضویت یک ماهه بلیط موزه" ۳۱۵۲۶ ریال بوده است که ۴.۶ درصد کاهش نسبت به فصل قبل را در بین اقلام این بخش داشته است. در همین فصل متوسط قیمت "بلیط وروردی مکان تاریخی"  به ۳۸۸۶۴ ریال رسید که با ۳.۴ درصد کاهش، در رتبه بعدی بیشترین درصد کاهش متوسط قیمت قرار گرفته است.

تغییرات نسبت به فصل قبل بخش «سایر فعالیت‌های خدماتی»

در فصل زمستان سال ۱۳۹۸ متوسط قیمت "تعمیر تلویزیون رنگی" ۶۹۶۳۰۹ ریال بوده است که با ۶.۶ درصد افزایش نسبت به فصل قبل، بیشترین افزایش را در بین اقلام منتخب بخش سایر فعالیت‌های خدماتی را داشته است. در همین فصل متوسط قیمت "تعویض ترموستات یخچال" به ۴۷۸۰۴۶ ریال رسید که با ۴.۹ درصد افزایش رتبه بعدی بیشترین افزایش نسبت به فصل قبل را داشته است.

در بین اقلام منتخب این بخش، متوسط قیمت "مبلغ دریافتی از یک عضو حقیقی بابت حق عضویت در اتحادیه طلا فروشان" به ۴۳۹۵۳۵۵ ریال رسید که این قلم در بین اقلام منتخب این بخش نسبت به فصل قبل بدون تغییر بوده است...

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 5 =