مسکن

نتایج طرح گردآوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور در زمستان ١٣٩٨ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد که براساس آن صدور پروانه احداث ساختمان ۷.۵ درصد کاهش داشت.

به گزارش ایبِنا، بررسی نتایج طرح گردآوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور در فصل زمستان سال ١٣٩٨ نشان می‌دهد:

الف- شهر تهران

در زمستان سال ١٣٩٨، تعداد ١٧٥٢٩ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌ تهران، پیش‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ٨.٢ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ٧.٥ درصد کاهش داشته است. ‏ متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌های احداث ساختمان ٧.٣ واحد بوده است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان‌ صادرشده از سوی شهرداری‌ تهران در زمستان ١٣٩٨ بالغ ‌بر ٣١٠٧ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ٠,٥ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ١٢.٥ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره‌ مورد بررسی حدود ١٢٩٤ مترمربع بوده است.

ب- کل نقاط شهری کشور

در زمستان سال ١٣٩٨، تعداد ١٠٣١٦٦ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ٢١,٣ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ١٠.٠ درصد کاهش داشته است. ‏ متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه‌ احداث ساختمان ٢.٦ واحد بوده است‌.

متوسط مساحت زیربنا در این پروانه‌ها ٤٩١ مترمربع بوده است.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 10 =