خدمات غیرحضوری

براساس آخرین گزارش شاپرک از شبکه الکترونیکی کارت (شاپرک) در شهریور ماه سال جاری، تعداد تراکنش‌های شاپرکی نسبت به مردادماه رشد ۸۲. ۰ درصدی داشته است.

به گزارش ایبِنا، آمارهای گزارش اقتصادی شهریور ماه شبکه الکترونیکی کارت (شاپرک) منتشر شد که براساس این گزارش، در شهریور ماه۱۳۹۹ بالغ بر ۹۲۲. ۲ میلیون تراکنش با ارزش ۸۷۵. ۴ هزار میلیارد ریال در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش شده که نسبت به مرداد ماه رشد ۸۲. ۰ درصدی در تعداد و ۲۳. ۲ درصدی در ارزش ریالی داشته است.

همچنین بر اساس جدول ذیل تراکنش‌های شهریور ۱۳۹۹ به نسبت ماه مشابه سال ۱۳۹۸ از نظر تعدادی ۲۷.۰۳ درصد و از نظر ریالی ۵۹. ۹۴ درصد رشد داشته است.

تعداد ابزارهای شاپرکی در مجموع نسبت به مرداد ماه رشد ۸۸. ۰ درصدی را تجربه کرده‌اند که به نظر می‌رسد سبب این تغییر، افزایش ۷۶. ۰ درصدی تعداد ابزار کارتخوان فروشگاهی است. ابزارهای پذیرش اینترنتی در شهریور ۱۳۹۹ نسبت به مرداد ماه رشد ۳۵. ۱ درصدی را تجربه کرده اند و تعداد ابزار پذیرش موبایلی نیز در مدت مشابه با افزایش ۱۷. ۱ درصدی همراه بوده است.   

همچنین آمار سهم بازار هر یک از ابزارها در جدول ذیل ارائه شده است.

عملکرد هر ابزار پذیرش به لحاظ تعداد و مبلغ تراکنش‌ها

سهم تراکنش‌های هر یک از ابزارهای پذیرش نیز شاخص دیگری است. همانطور که مشخص است کارتخوان فروشگاهی با سهم ۸۷. ۸۹ درصدی، بیشترین تعداد تراکنش را در بین سایر ابزارهای پذیرش داشته است و ابزار پذیرش موبایلی و ابزار پذیرش اینترنتی به ترتیب در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

بیشترین سهم بازار تراکنش‌های شاپرکی در اختیار ابزار کارتخوان فروشگاهی است. این در حالی است که عواملی مانند وجود محدودیت انجام تراکنش بر روی ابزار پذیرش موبایلی، تعداد بالای ابزار کارتخوان فروشگاهی، فراگیر بودن این ابزار، عدم نیاز این ابزار به تجهیزات مکمل دیگر نظیر کامپیوتر یا گوشی موبایل و عواملی از این دست را میتوان از جمله عوامل تاثیر گذار بر تعداد تراکنش‌های ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی دانست.

سهم تعدادی و مبلغی هر یک از شرکتهای PSP از بازار تراکنش‌های حوزه پرداخت الکترونیک کارت

همانگونه که در دو شکل فوق ملاحظه میگردد، شرکت "به پرداخت ملت" با سهم ۹۴. ۲۱ درصدی از تعداد تراکنش‌ها و سهم ۶۰. ۲۲ درصدی از مبلغ آنها، همچنان بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست هر دو بازار قرار گرفته است.

در این ماه همچنان از اختلاف سهم مبلغی شرکت "پرداخت الکترونیک سامان" با این شرکت به بیش از پنج درصد رسیده است. این شاخص در مولفه تعدادی نیز رقمی نزدیک به سه درصد است. مقایسه دو شکل بالا با شکل‌های مشابه در گزارش مرداد ماه سال ۹۹ حکایت از آن دارد که نوسانات سهم ها در مولفه های تعدادی و مبلغی شرکت‌ها چندان قابل توجه نبوده و ترتیب آنها در هیچ یک از بازارها تغییری نکرده است.

سهم بازار هر یک از بانک‌های پذیرنده از تعداد و مبلغ تراکنش‌های شبکه پرداخت


از دو شکل بالا ملاحظه می‌شود که "بانک ملت" با سهم ۲۶. ۲۱ درصدی از تعداد تراکنش‌ها و سهم ۳۳. ۲۲ درصدی از مبلغ تراکنش‌ها، همچنان با اختالف زیاد، بالاترین سهم از پذیرش تراکنش‌های بازار را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست در بین تمام بانک‌های پذیرنده قرار گرفته است.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 2 =