صندوق توسعه ملی

گزارش عملکرد تسهیلات ارزی و ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی از ابتدای تاسیس این صندوق در سال ۱۳۹۰ تا پایان سال ۱۳۹۵ منتشر شد.

به گزارش ایبِنا، صندوق توسعه ملی در راستای انجام وظایف و مسئولیت های خود منطبق بر اساسنامه اقدام به ارایه تسهیلات ارزی و ریالی در قالب سپرده گذاری در بانک ها و همچنین عقد قرارداد عاملیت با بانک های دولتی و خصوصی کشور کرده است.

از اینرو در راستای شفاف سازی فعالیت و عملکرد صندوق توسعه ملی به عنوان یک نهاد نوپا در اقتصاد کلان کشور، سعی شده تا در این گزارش عملکرد به تفصیل و در دو فصل مجزا همراه با ارایه جداول و نمودارها، عملکرد ۶ ساله صندوق توسعه ملی پیرامون تسهیلات و سپرده گزاری های ارزی و ریالی به اطلاع عموم و همچنین صاحبنظران اقتصادی رسانده شود.

در مقدمه این گزارش می خوانیم:  

در گزارش پیش‌رو، عملکرد تسهیلات پرداختی از منابع صندوق توسعه ملی به صورت تفصیلی ارایه شده است. تسهیلات صندوق توسعه ملی به دو بخش تسهیلات ارزی و تسهیلات ریالی تقسیم می‌شود. استفاده‌کنندگان از تسهیلات صندوق توسعه ملی فعالان اقتصادی بخش خصوصی (اشخاص حقیقی و حقوقی)، بخش تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی هستند.

بخش عمده از تسهیلات ارزی پرداخت شده از منابع صندوق توسعه ملی بر اساس مفاد بند «خ» اساسنامه و با عاملیت بانک‌های طرف قرارداد پرداخت شده است. مبلغ کل تسهیلات ارزی پذیرش شده (اعلام وصول شده) توسط صندوق، تا انتهای سال ۱۳۹۵ معادل ۳۴.۹۴۰ میلیون دلار بوده است؛ از این مقدار تقاضای پذیرش شده، معادل ۳۳.۱۹۶ میلیون دلار، به مرحله تخصیص ارز (صدور مسدودی به بانک مرکزی) رسیده است، از تسهیلات ارزی مسدود شده معادل ۱۹.۱۳۹ میلیون دلار برای بخش خصوصی و معادل ۱۳.۹۵۹ میلیون دلار به طرح‌های بنگاه‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی اختصاص یافته است. از کل مبلغ مسدود شده برای پرداخت تسهیلات از طریق قراردادهای عاملیت ارزی، مبلغ ۱۰.۱۶۲ میلیون دلار با همکاری بانک‌های عامل و بانک مرکزی ج. ا. ایران به مرحله پرداخت رسیده است.

علاوه بر تسهیلات تخصیص یافته از طریق قراردادهای عاملیت پیش گفته، معادل ۱۱ میلیارد دلار برای اعطای تسهیلات جهت اجرای طرح‌های ملی مربوط به حوزه آب، خاک و کشاورزی اختصاص یافته است. تا انتهای سال ۱۳۹۵ مبالغ مسدودی مربوط به این طرح‌ها شامل معادل ۸ میلیارد دلار برای طرح‌های مهار و تنظیم آب‌های کشور، معادل مبلغ ۵.۱ میلیارد دلار به طرح‌های احیاء و توسعه اراضی کشاورزی استان‌های خوزستان و ایلام، معادل مبلغ ۵۰۰ میلیارد دلار به طرح‌های انتقال آب به اراضی سیستان، معادل مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار به طرح‌های آبیاری تحت فشار و معادل مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار به طرح‌های آبرسانی به روستاها اختصاص یافته است.

بخش دیگری از منابع ارزی صندوق توسعه ملی به سپرده‌گذاری در بانک‌های عامل اختصاص یافته است و بانک‌های سپرده‌پذیر از طریق اعطای تسهیلات این منابع را به طرح‌ها و فعالیت‌های مرتبط تخصیص داده‌اند. تا انتهای سال ۱۳۹۵، مبلغ سپرده‌گذاری‌های انجام شده در بانک‌های عامل معادل با ۶.۶۳۹ میلیون دلار بوده است.

از ابتدای تأسیس صندوق، بخشی از منابع بر اساس تکالیف قانونی به تسهیلات ریالی اختصاص یافته است. این تسهیلات تا انتهای سال ۱۳۹۳ از طریق قرارداد عاملیت ریالی با بانک‌های عامل پرداخت شده است و از ابتدای سال ۱۳۹۴ و در اجرای حکم ماده ۵۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، صندوق نسبت به سپرده‌گذاری در بانک‌های دولتی و خصوصی جهت اعطای تسهیلات ریالی به طرح‌های اقتصادی، اقدام نموده است. کل تسهیلات ریالی پرداخت شده از محل قرارداد عاملیت ریالی برابر با ۱۱۸.۸۳۹ میلیارد ریال بوده است و میزان سپرده‌گذاری‌های انجام شده توسط صندوق در بانک‌های دولتی و خصوصی جمعاً برابر ۱۱۰.۴۲۳ میلیارد ریال بوده است.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 6 =