طرح

ارزش بازار سهام در ماه دوم پاییز با رشد ۷ هزار و ۹۵۲ میلیارد تومانی به ۳۵۴ هزار و ۲۰۵ میلیارد تومان رسید.

به گزارش ایبِنا، بر اساس اطلاعات و آمار منتشر شده از سوی بورس تهران، ارزش کل بازار سهام در آبان‌ ماه امسال با ۷ هزار و ۹۵۲ میلیارد تومان به ۳۵۴ هزار و ۲۷۲ میلیارد تومان رسید. بر اساس این گزارش، در دوره یک ماهه فوق سرمایه ۳۲۶ شرکت بورسی، ۱۴۸ هزار میلیارد تومان، سود پیش‌بینی شده ۴۵ هزار میلیارد تومان و متوسط P/E بازار ۶.۷۸ مرتبه بوده است.

این گزارش می افزاید: ارزش کل بازار سهام در نخستین ماه پاییز امسال هم ۳۴۶ هزار و ۳۳۸ میلیارد تومان، سرمایه ۳۲۷ شرکت ۱۴۷ هزار میلیارد تومان، سود پیش بینی شده ۴۵ هزار میلیارد تومان و متوسط P/E بازار ۶.۶۳ مرتبه بوده است.

در عین حال، ارزش کل بازار سرمایه در ششمین ماه امسال هم ۳۳۹ هزار و ۳۵۶ میلیارد تومان، سرمایه ۳۲۷ شرکت ۱۴۲ هزار میلیارد تومان، سود پیش بینی شده ۴۲ هزار میلیارد تومان و متوسط P/E بازار ۶.۹۶ مرتبه بوده است.

همچنین ارزش کل بازار سهام در پنجمین ماه امسال ۳۲۵ هزار و ۴۴ میلیارد تومان، سرمایه ۳۲۵ شرکت ۱۴۱ هزار میلیارد تومان، سود پیش بینی شده ۴۳ هزار میلیارد تومان و متوسط P/E بازار ۶.۵۳ مرتبه بوده است.

از سویی دیگر، ارزش کل بازار سهام در تیرماه گذشته نیز ۳۲۴ هزار و ۸۶۱ میلیارد تومان، سرمایه ۳۲۵ شرکت ۱۴۰ هزار میلیارد تومان، سود پیش بینی شده ۴۲ هزار میلیارد تومان، متوسط P/E بازار ۶.۷ مرتبه، سود (زیان) تحقق یافته ۸۳۵۶ میلیارد تومان و سود نقدی تقسیم شده و درصد آن به ترتیب ۶۲۵۹ میلیارد تومان و ۶۷.۷ درصد بوده است.

این گزارش می افزاید: ارزش کل بازار سهام در سومین ماه امسال ۳۲۰ هزار و ۱۳۸ میلیارد تومان، سرمایه ۳۲۴ شرکت ۱۳۹ هزار میلیارد تومان، سود پیش بینی شده ۳۹ هزار میلیارد تومان، متوسط P/E بازار ۶.۹۸ مرتبه، سود (زیان) تحقق یافته ۲۹۶۳ میلیارد تومان و سود نقدی تقسیم شده و درصد آن به ترتیب ۲۲۴۴ میلیارد تومان و ۷۳.۳ درصد بوده است.

بر اساس این گزارش؛ ارزش کل بازار سهام در دومین ماه امسال نیز ۳۳۵ هزار و ۹۴۵ میلیارد تومان، سرمایه ۳۲۵ شرکت ۱۳۸ هزار میلیارد تومان، سود پیش بینی شده ۴۱ هزار میلیارد تومان، متوسط P/E بازار ۷.۱۶ مرتبه، سود (زیان) تحقق یافته ۹۲۱۹ میلیارد تومان و سود نقدی تقسیم شده و درصد آن به ترتیب ۷۸۶۶ میلیارد تومان و ۸۵ درصد بوده است.

همچنین ارزش کل بازار سهام در فروردین امسال ۳۲۸ هزار و ۳۴۱ میلیارد تومان، سرمایه ۳۲۵ شرکت ۱۳۸ هزار میلیارد تومان، سود پیش بینی شده ۴۱ هزار میلیارد تومان، متوسط P/E بازار ۶.۹۶ مرتبه، سود (زیان) تحقق یافته ۴۸۷ میلیارد تومان و سود نقدی تقسیم شده و درصد آن به ترتیب ۱۹۰ میلیارد تومان و ۳۸.۹ درصد بوده است.

بر پایه این گزارش، نسبت قیمت به درآمد «price-to-earnings ratio» یا نسبت «P/E» که نسبت قیمت به درآمد هر سهم می‌باشد، یکی از ابزارهای مهم برای ارزش‌گذاری سهام شرکت‌ها است. این نسبت به صورت نسبت قیمت بازار برحسب سهمی که بر درآمد سالیانه هر سهم تقسیم شده، به دست می‌آید.

نسبت قیمت به درآمد سهم بیانگر آن است که قیمت سهام شرکت، چند برابر میزان سود نقدی که شرکت به هر سهم خود تخصیص می‌دهد. به عبارت دیگر، این نسبت نشان می‌دهد که آیا قیمت سهام به نسبت سودی که بین سهامدارانش توزیع می‌کند، ارزش دارد.

سرمایه‌گذاران بازار سهام معمولا از P/E به عنوان ابزار نمایش ارزش شرکت یاد می‌کنند. این نسبت، رایج‌ترین نسبتی است که در بازار سرمایه، برای سرمایه‌گذاران دوراندیش دارای اهمیت بسیار زیاد می‌باشد.

همچنین علت محبوبیت این نسبت، توانایی آن در بیان ارزش بازار و سود هر سهم به زبان یک عدد ریاضی است و هدف این نسبت بیان رابطه قیمتی می‌باشد که یک سرمایه‌گذار بر اساس چشم‌انداز آینده شرکت، برای سود پیش‌بینی شده هر سهم می‌پردازد و انتظار دارد تا به بهره‌وری برسد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 7 =