دلار

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ مجلس شورای اسلامی نشست این کمیسیون را تشریح کرد.

به گزارش ایبِنا، علی اصغر یوسف نژاد، با اشاره به نشست امروز عصر کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ بیان داشت: با ورود به بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۹۷، به بانک های عامل اجازه داده شد در سال ۱۳۹۷ از محل منابع در اختیار از جمله منابعی که با تصویب هیأت عامل صندوق توسعه ملی در آن بانک سپرده گذاری شـده اسـت نسـبت بـه اعطـای تسهیلات ارزی اقدام کنند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ مجلس شورای اسلامی توضیح داد: بر این اساس به سرمایه گذاران بخش های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای توسعه ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و جمع آوری گازهای همراه در راستای افزایش ضـریب بازیافت مخازن و احیای چاه های قدیمی با داشتن ذخایر نفتی درجا و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها تسهیلات ارزی تعلق می گیرد.

مشارکت ۵۱ درصدی بخش خصوصی و تعاونی

نماینده مردم ساری و میاندورود درمجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: همچنین تسهیلات ارزی به طرح های توسعه ای و زیربنایی سازمان های توسعه ای بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل ۵۱ درصدی بخش خصوصی و تعاونی اختصاص می یابد.

وی گفت: به بانک های عامل اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۷ از محل منابع در اختیار از جمله منابعی که با تصویب هیأت عامل صندوق توسعه ملی در آن بانـک سـپرده گذاری شـده اسـت، نسـبت بـه اعطـای تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری ها برای طرح های توسعه ای انواع مختلف حمل و نقل درون و برون شهری بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان ها و شرکت های تابعه و ذیربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور در قبال أخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به اسـتفاده کنندگان تـا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.

این نماینده مجلس همچنین بیان داشت: بانک های عامل مجازند در سال ۱۳۹۷ مبلغ چهل هزار میلیارد ریال تسهیلات از محل منابع در اختیار از جمله منابعی که با تصویب هیات عامل صندوق توسـعه ملـی در آن بانک ها سپرده گذاری شده است برای خرید تجهیزات و به روزرسانی آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری براساس فهرست مورد توافق وزارتخانه ها و سـازمان های ذی ربط و سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب هیأت امنای آنها پرداخت نمایند.

یوسف نژاد تاکید کرد: تضمین این تسهیلات پس از تصویب هیات امنا بر عهده مراکز فوق الذکر بوده و پس از تنفس دو ساله از محل درآمد اختصاصی آنها و متناسب با میزان دریافتی و مبتنی بر زمانبندی مورد تفاهم با بانک ها بازپرداخت می شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تجهیزات آزمایشگاه های تحقیقاتی موضوع این بند فقط در مواردی که بنا به اعلام معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور یا وزارتخانه تخصصی مربوطه مشابه داخلـی ندارنـد، از شـرکت خـارجی تـأمین می شود.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 4 =