اوراق تسهیلات مسکن

تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در بهمن ماه سال ۱۳۹۶، به ۱۸.۴ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۷.۷ درصد افزایش نشان می دهد.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در بهمن ماه سال ۱۳۹۶ که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است. مشروح  این گزارش به شرح زیر است:

در بهمن ماه سال ۱۳۹۶، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۱۸.۴ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۷.۷ درصد افزایش نشان می دهد.

در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۵۵.۱ میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۲.۳ درصد افزایش نشان می دهد.  لازم به ذکر است، گزارش ذیل صرفا معطوف به بررسی تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران است.

۱ - حجم معاملات مسکن

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در بهمن ماه سال ۱۳۹۶ حاکی از آن است که از مجموع ۱۸۳۹۲ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۴۸.۷ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند. سهم مذکور در مقایسه با بهمن ماه سال قبل ۵.۲ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت بیش از ۱۵ سال افزوده شده است.

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در بهمن ماه سال ۱۳۹۶ حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۳.۰ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است.

همچنین مناطق ۴ و ۲ به ترتیب با سهم های ۱۱.۱ و ۹.۶ درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع ۷۳.۳ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به ۱۰ منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ۷،۳،۱۰،۱،۱۴،۸،۲،۴،۵ و ۱۱) بوده و ۱۲ منطقه باقیمانده ۲۶.۷ درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.

۲- تحولات قیمت مسکن

در بهمن ماه سال ۱۳۹۶، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۵۵،۱ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۵.۱ و ۲۲.۳ درصد افزایش نشان می دهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشاابه سال قبل به منطقه ۵ (معادل ۳۷.۸ درصد) و کمترین میزان رشد به منطقه ۲۰ (معادل ۱۲.۶ درصد) تعلق دارد.

در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۱۱۵.۴ میلیون ریال به منطقه ۱ و کمترین آن با ۲۴.۳ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به طور یکسان ۱۴.۰ درصد افزایش نشان می دهند.

۳ - تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در یازده ماهه سال ۱۳۹۶

در یازده ماهه سال ۱۳۹۶، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۱۶۸.۹ هزار واحد مسکونی رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، افزایش ۱۲.۸ درصدی را نشان می دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران ۴۸.۲ میلیون ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰.۱ درصد افزایش نشان می دهد.

۵-تحولات اجاره بهای مسکن

در بهمن ماه سال ۱۳۹۶ شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۰.۵ و ۹.۳ درصد رشد نشان می دهد. ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که اغلب یک ساله تنظیم می شوند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست های کنترل و مهار تورم، سبب تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است.

لازم به ذکر است، سهم هزینه مسکن (اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی (براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵ ) معادل ۳۳.۱ درصد است.

 ۶- جمع بندی

 در بهمن ماه سال ۱۳۹۶ حجم معاملات واحدهای مسکونی و متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به ترتیب به ۱۸.۴ هزار فقره و ۵۵.۱ میلیون ریال رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۷.۷ و ۲۲.۳ درصد افزایش نشان می دهد.

رشد تعداد معاملات انجام شده طی بهمن ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل در تداوم رشد نقطه به نقطه شش ماه اخیر بوده به طوری که این موضوع سبب شده تا در مجموع، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در یازده ماهه سال ۱۳۹۶ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از افزایش ۱۲.۸ درصدی برخوردار شد.

بررسی تحولات بازار اجاره بهای مسکن در بهمن ماه سال ۱۳۹۶ نیز نشان از تغییر متناسب اجاره بها با نرخ تورم در این دوره دارد، به طوری که شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۰.۵ و ۹.۳ درصد رشد نشان می دهد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 0 =