• ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۸:۴۹
  • کد خبر: 83427
پول نو بازار اسکناس نو

شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش که معاملات آن در بازار دوم بورس پیگیری می‌شود، سود هر سهم در ۱۲ ماه منتهی به آذرماه سال ۹۶ را معادل ۸۱۸ ریال اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش با نماد "سپ" با سرمایه ۱,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریالی و بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه سال ۹۶ «سود (زیان) خالص هر سهم» را ۸۱۸ ریال اعلام کرد که با کاهش ۹درصدی به نسبت دوره مشابه در سال قبل مواجه شده است.

افزایش ۴۵ درصدی سود (زیان) عملیاتی شرکت پرداخت الکترونیک سامان

بر اساس شفاف‌سازی سپ «درآمدهای عملیاتی» این شرکت بر اساس صورت سود و زیان در دوره یادشده معادل ۹,۸۱۳,۴۱۱ میلیون ریال درج‌ شده که به نسبت دوره مشابه در ۱۲ماه منتهی به ۳۰ آذرماه سال ۹۶ افزایش ۳۱ درصدی را تجربه کرده است. همچنین «سود (زیان) عملیاتی» پرداخت الکترونیک سامان در دوره یاد شده برابر با ۱,۷۸۱,۳۲۱ میلیون ریال درج‌ شده که به نسبت دوره مشابه در سال گذشته افزایش ۴۵ درصدی را ثبت کرده است.

افزایش ۸۱ درصدی «سود (زیان) خالص»  سِپ

بر اساس این گزارش، «سود (زیان) ناخالص» این شرکت در ۱۲ماه منتهی به ۳۰ آذرماه سال ۹۶ معادل  ۱,۸۸۸,۵۸۱ میلیون ریال اعلام‌ شده که به نسبت دوره مشابه در سال گذشته با افزایش ۴۰ درصدی همراه شده است. همچنین «سود (زیان) خالص» سپ در دوره یادشده معادل ۱,۴۷۲,۳۱۱ میلیون ریال اعلام‌ شده که به نسبت دوره مشابه در سال گذشته افزایش ۸۱ درصدی را تجربه کرده است.

همچنین بر اساس اطلاعات سال مالی ۹۶ صورت سود و زیان "سپ"، «سود (زیان) پایه هر سهم» ماه منتهی به ۳۰ آذرماه سال ۹۶ معادل ۸۲۶  ریال درج‌ شده که به نسبت دوره مشابه در سال ۹۵ با کاهش ۸ درصدی مواجه شده است.

افزایش ۷۴  درصدی «سود قابل تخصیص» شرکت پرداخت الکترونیک سامان

افزون بر این، «سود قابل تخصیص» شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش بر اساس صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای حسابرسی نشده در دوره یادشده معادل ۱,۴۶۶,۳۹۰ میلیون ریال برآورده شده که به نسبت دوره مشابه در سال ۹۵ با افزایش ۸۰ درصدی مواجه شده است. همچنین «سود (زیان) انباشته‌ پایان‌ دوره» در ۱۲ماه منتهی به ۳۰ آذرماه سال ۹۶ معادل ۱,۳۸۰,۸۸۱ میلیون ریال اعلام‌شده که به نسبت دوره مشابه در سال گذشته، افزایش ۷۴ درصدی را نشان می‌دهد.

اطلاعات ترازنامه "سپ"

همچنین بر اساس اطلاعات مالی ترازنامه شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش با نماد "سپ" که با سرمایه ۱,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، «موجودی نقد» را بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده  ۱۲ ماه منتهی به ۳۰ آذرماه سال ۹۶ به میزان ۵۰۰,۰۲۳ میلیون ریال اعلام کرده که این رقم به نسبت ۳۰ آذرماه سال ۹۵ با افزایش ۳۴ درصدی مواجه شده است.

افزون بر این، بر اساس صورت‌های مالی "سپ" «جمع دارایی‌های جاری» این شرکت در دوره مذکور معادل ۲,۲۶۹,۶۷۶ میلیون ریال است که به نسبت پایان سال مالی ۹۵ با افزایش ۳۲ درصدی روبرو بوده است.

دارایی‌های نامشهود و مشهود

صورت‌های مالی این شرکت بیانگر این است که «دارایی‌های نامشهود» در ۱۲ ماه منتهی به ۳۰ آذرماه سال ۹۶ معادل ۱۳,۶۷۳ میلیون ریال است که به نسبت پایان سال ۹۵ با افزایش ۶۷ درصدی مواجه شده است. همچنین «دارایی‌های ثابت مشهود» با افزایش ۱۴ درصدی به نسبت ۱۲ ماه منتهی به ۳۰ آذرماه  سال ۹۵ در این دوره به ۳,۱۳۳,۶۴۳ میلیون ریال رسیده است.

بر اساس این گزارش، «جمع دارایی‌های» شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش برابر با ۵,۷۳۷,۷۷۲ میلیون ریال که به نسبت پایان سال گذشته با افزایش ۲۶ درصدی مواجه شده است.

بدهی‌ها

بر اساس اطلاعات درج‌شده در صورت‌های مالی ۱۲ ماه منتهی به ۳۰ آذرماه سال ۹۶ «جمع بدهی‌های جاری» سِپ معادل ۲,۱۳۸,۷۷۳ میلیون ریال که با افزایش ۳۲ درصدی به نسبت ۱۲ ماه سال گذشته برخوردار بوده است. همچنین «جمع بدهی های»  این شرکت به نسبت  سال مالی ۹۵ با افزایش ۲۷ درصدی در ۱۲ ماه منتهی به آذرماه سال ۹۶ به ۲,۳۸۱,۳۸۲ میلیون ریال رسیده است.

سرمایه شرکت

افزون بر این، در این دوره مالی سرمایه شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش با افزایش ۱۰۰ درصدی به نسبت ۱۲ ماه منتهی به ۳۰ آذرماه سال ۹۵  در سال مالی ۹۶ به  ۱,۸۰۰,۰۰۰  میلیون ریال رسیده است. همچنین «اندوخته قانونی» این شرکت در ۱۲ ماه منتهی به ۳۰ آذرماه  سال ۹۶ با ۹۵ درصد افزایش به نسبت  دوره مشابه در سال گذشته معادل ۱۷۵,۵۰۹ میلیون ریال در اطلاعات مالی این شرکت اعلام شده است.

بر اساس این گزارش، «جمع حقوق صاحبان سهام» در ۱۲ ماه منتهی به ۳۰ آذرماه سال ۹۶ معادل ۳,۳۵۶,۳۹  میلیون ریال است که به نسبت دوره مشابه در سال گذشته با افزایش ۲۵ درصدی مواجه شده است.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 6 =