• ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۸
  • کد خبر: 84200
طرح

بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی بورس تهران، در سال ۹۶ شاخص بورس ۱۶۳ روز را مثبت معاملاتی را به ثبت رسانده و این در حالی است که در سال ۹۵، تعداد روزهای مثبت ۱۴۶ روز در اطلاعات بازار سهام درج شده است.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، در سال ۹۶ بازار سرمایه ۲۴۱ روز معاملاتی را پشت سر گذاشته که از این تعداد، شاخص بورس ۱۶۳روز را مثبت بوده که این آمار در ۲۴۲روز معاملاتی در سال ۹۵، تعداد ۱۴۶ روز مثبت برای شاخص بورس بوده است.

بر این اساس در اسفندماه سال گذشته بازار سرمایه ۱۹ روز معاملاتی را به خود دید که از این تعداد شاخص بورس ۹ روز معاملاتی را مثبت و ۱۰ روز را منفی سپری کرد که این آمار در ۲۰ روز معاملاتی اسفندماه سال ۹۵ با ۱۵روز مثبت و ۵ روز منفی برای شاخص بورس سپری شده است.

از سویی دیگر، در دومین ماه زمستان پارسال نیز بازار سرمایه ۲۱ روز معاملاتی را به خود دید که از این تعداد شاخص بورس ۱۱ روز معاملاتی را مثبت و ۱۰ روز را منفی سپری کرد که این آمار در ۲۱روز معاملاتی بهمن‌ماه سال ۹۵ با ۱۳روز مثبت و ۸روز منفی برای شاخص بورس سپری شده است.

همچنین در دیماه سال گذشته بازار سرمایه ۲۱ روز معاملاتی را به خود دید که از این تعداد شاخص بورس ۱۳ روز معاملاتی را مثبت و ۸ روز را منفی سپری کرد که این آمار در ۲۰روز معاملاتی دیماه سال ۹۵ با ۱۲روز مثبت و ۸ روز منفی برای شاخص بورس سپری شده است.

افزون بر این، در آذرماه پارسال بازار سرمایه نیز ۱۹ روز معاملاتی را به خود دید که از این تعداد شاخص بورس ۱۴ روز معاملاتی را مثبت و ۵ روز را منفی سپری کرد که این آمار در ۱۸روز معاملاتی آذرماه سال ۹۵ با ۱۰ روز مثبت و ۸ روز منفی برای شاخص بورس سپری شده است.

در هین حال، در آبان ماه سال گذشته نیز بازار سرمایه ۲۱روز معاملاتی را به خود دید که از این تعداد شاخص بورس ۱۷ روز معاملاتی را مثبت و ۴روز را منفی سپری کرد که این آمار در ۲۱روز معاملاتی آبان ماه سال ۹۵ با ۱۳ روز مثبت و ۸ روز منفی برای شاخص بورس سپری شده است.

همچنین در نخستین ماه پاییز پارسال بازار سرمایه ۲۰روز معاملاتی را به خود دید که از این تعداد شاخص بورس ۱۳ روز معاملاتی را مثبت و ۷ روز را منفی سپری کرد که این آمار در ۱۸ روز معاملاتی مهرماه سال ۹۵ با ۱۴ روز مثبت و ۴ روز منفی برای شاخص بورس بوده است.

این گزارش می افزاید: در آخرین ماه تابستان سال گذشته بازار سرمایه ۲۰روز معاملاتی را به خود دید که از این تعداد شاخص بورس ۱۶ روز معاملاتی را مثبت و ۴ روز را منفی سپری کرد که این آمار در ۲۱ روز معاملاتی شهریورماه سال ۹۵ با ۱۱ روز مثبت و ۱۰ روز منفی برای شاخص بورس بوده است.

لازم به ذکر است : در مردادماه پارسال نیز بازار سرمایه ۲۲ روز معاملاتی را به خود دید که از این تعداد شاخص بورس ۱۶ روز معاملاتی را مثبت و ۷ روز را منفی سپری کرد که این آمار در ۲۱ روز معاملاتی مردادماه سال ۹۵ با ۱۷ روز مثبت و ۴ روز منفی برای شاخص بورس بوده است.

همچنین در تیرماه بازار سرمایه ۱۹ روز معاملاتی را به خود دید که از این تعداد شاخص بورس ۱۴ روز معاملاتی را مثبت و ۵ روز را منفی سپری کرد که این آمار در ۲۰ روز معاملاتی تیرماه سال ۹۵ با ۱۶ روز مثبت و ۴ روز منفی برای شاخص بورس بوده است.

افزون بر این، در خردادماه گذشته نیز بازار سرمایه ۲۱ روز معاملاتی را به خود دید که از این تعداد شاخص بورس ۷ روز معاملاتی را مثبت و ۱۴ روز را منفی سپری کرد که این آمار در ۲۱ روز معاملاتی خرداد سال ۹۵ با ۸ روز مثبت و ۱۳ روز منفی برای شاخص بورس بوده است.

گفتنی است، در اردیبهشت ماه سال گذشته هم بازار سرمایه ۲۱ روز معاملاتی را به خود دید که از این تعداد شاخص بورس ۱۷ روز معاملاتی را مثبت و ۴ روز را منفی سپری کرد که این آمار در ۲۱ روز معاملاتی اردیبهشت سال ۹۵ این تعداد ۱۰ روز مثبت و ۱۱ روز منفی برای شاخص بورس بوده است.

همچنین در فروردین سال ۹۶ هم بازار سرمایه ۱۷ روز معاملاتی را به خود دید که از این تعداد شاخص بورس ۱۷ روز معاملاتی را مثبت سپری کرد که این آمار در ۱۹ روز معاملاتی فروردین سال ۹۵، این تعداد ۷ روز مثبت و ۱۲ روز منفی برای شاخص بورس بوده است.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 6 =