کشاورزی

گزارش متوسط قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی زمستان ۱۳۹۶ منتشر شد.

به گزارش ایبِنا، در بخش سبزیجات در سه ماهه چهارم سال ١٣٩٦، متوسط قیمت گوجه فرنگی ٦٦٥٠ و قیمت پیاز ٩٣٥٣ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٢.٨ و ٣٥.٩ درصد افزایش داشته و متوسط قیمت اسفناج ٦٨٥٨ ریال بوده که  معادل ٢.١ درصد کاهش نشان می‌دهد و نیز متوسط قیمت بادمجان ٦٧٦٣ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٠.٧ درصد کاهش یافته است.

در بخش غلات در سه ماهه چهارم سال ١٣٩٦، متوسط قیمت ذرت دانه‌ای ١٨٠٥٧ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل یک درصد کاهش داشته است.

در بخش محصولات لیفی در سه ماهه چهارم سال ١٣٩٦، متوسط قیمت پنبه ٢٩٨٥٦ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل ٢.٩ درصد کاهش داشته است.

در بخش محصولات جالیزی در سه ماهه چهارم سال ١٣٩٦، متوسط قیمت خیار ٩٩٠١ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل١٠.٥ درصد کاهش نشان می‌دهد.

در بخش سبزیجات در سه ماهه چهارم سال ١٣٩٦، متوسط قیمت گوجه فرنگی ٦٦٥٠ و قیمت پیاز ٩٣٥٣ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٢.٨ و ٣٥.٩ درصد افزایش داشته و متوسط قیمت اسفناج ٦٨٥٨ ریال بوده که معادل ٢.١ درصد کاهش نشان می‌دهد و نیز متوسط قیمت بادمجان ٦٧٦٣ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٠.٧ درصد کاهش یافته است.

در بخش محصولات علوفه‌ای در سه ماهه چهارم سال ١٣٩٦، متوسط قیمت یونجه ٦٦٩٧ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٨,١ درصد کاهش داشته است.

در بخش مرکبات در سه ماهه چهارم سال ١٣٩٦، متوسط قیمت پرتقال ١١٤٢٤ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٩٤,٩ درصد افزایش داشته است، و متوسط قیمت نارنج ١٨٣٥٨ ریال بوده که معادل ١٢٥.٧ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در بخش دامداری سنتی در سه ماهه چهارم سال ١٣٩٦، متوسط قیمت یک کیلوگرم گوسفند و برة زنده ١٦٦٥٥٤ ریال و یک کیلوگرم گاو پرواری زنده ١٤٢٠٨٢ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٧,٨ و ١٣.٣ درصد افزایش داشته است.

 در بخش فراورده‌های دامی سنتی در سه ماهه چهارم سال ١٣٩٦، متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گوسفند ٤٢٤٤٤ ریال بوده که معادل ١,٨ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته و متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گاو ١٢١٥٧ ریال بوده که معادل ٦.١ درصد افزایش داشته است.

 در بخش هزینه خدمات ماشینی در سه ماهه چهارم سال ١٣٩٦، هزینه شخم زمین زراعی آبی ٢٤٨٣٤٨٥ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٧١,٧ درصد افزایش و هزینة شخم زمین زراعی دیم ٩٦٧٦٥٢ ریال بوده که معادل ٩.٧ درصد افزایش یافته است. بعلاوه، هزینه دیسک زمین زراعی آبی ٦٧٨٥١٥ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٤.٦ درصد کاهش و هزینة دیسک زمین زراعی دیم ٤٤٢٦٩٠ ریال بوده که معادل ٢.٩ درصد افزایش داشته است.  

 در بخش دستمزد نیروی کار در سه ماهه چهارم سال ١٣٩٦، هزینه کارگر میوه چین مرد ٤٥٤٤٨٥ ریال و هزینه کارگر میوه چین زن ٣٨٠٥٧٨ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ٠,٠٢ و ٠.١٥ درصد کاهش داشته است. همچنین، هزینه کارگر تنک کار مرد ٦١٦٥٧٨ ریال و  هزینه کارگر تنک کار زن ٣٥٠٤٣٩ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٥.٣ و ٣١.٢ درصد افزایش نشان می دهد.

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 7 =