بازنشسته

جداول همسان سازی حقوق سال ۹۷ بازنشستگان موظفان و مشترکان صندوق بازنشستگی کشور و سازمان تامین اجتماعی و نیروهای مسلح جهت اجرا ابلاغ شد.

به گزارش ایبِنا، ابلاغیه همسان سازی حقوق سال ۹۷ بازنشستگان موظفان و مشترکان صندوق بازنشستگی کشور و سازمان تامین اجتماعی و نیروهای مسلح با امضای دو رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور خطاب به وزیر کار و رفاه اجتماعی و وزیر دفاع است.

در این ابلاغیه نوشته شده است: در اجرای تبصره یک ماده ۳ مصوبه شماره ۱۲۱۵۴/ت۵۵۲۵۷هـ مورخ ۱۶ اردیبهشت ۹۷ هیات وزیران جداول همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، موظفان و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح موضوع افزایش امتیازات جداول مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری جهت اجرا ابلاغ می‌شود.

الف) جدول امتیاز گروه‌های شغلی بازنشستگان و موظفان مشمولیت قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ و قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶

گروه شغلی  امتیاز 
گروه شغلی ۱ ۸۳۱۱
گروه شغلی ۲ ۸۳۱۱
گروه شغلی ۳ ۸۳۶۵
گروه شغلی ۴ ۸۴۱۶
گروه شغلی ۵ ۸۴۶۶
گروه شغلی ۶ ۸۷۶۹
گروه شغلی ۷ ۹۲۲۳
گروه شغلی ۸ ۹۶۶۹
گروه شغلی ۹ ۱۰۱۰۶
گروه شغلی ۱۰ ۱۰۵۳۴
گروه شغلی ۱۱ ۱۰۹۵۲
گروه شغلی ۱۲ ۱۱۳۶۲
گروه شغلی ۱۳ ۱۱۷۶۳
گروه شغلی ۱۴ ۱۲۱۵۵
گروه شغلی ۱۵ ۱۲۵۳۷
گروه شغلی ۱۶ ۱۲۹۱۱
گروه شغلی ۱۷ ۱۲۲۷۶
گروه شغلی ۱۸ ۱۳۶۳۲
گروه شغلی ۱۹ ۱۳۹۷۸
گروه شغلی ۲۰ ۱۴۳۱۶
گروه قضایی ۱ ۱۱۷۰۰
گروه قضایی ۲ ۱۲۷۰۰
گروه قضایی ۳ ۱۳۷۰۰
گروه قضایی ۴  ۱۴۶۰۰
گروه قضایی ۵ ۱۵۶۰۰
گروه قضایی ۶ ۱۶۵۰۰
گروه قضایی ۷ ۱۷۹۰۰
گروه قضایی ۸ ۱۸۸۰۰
۱- مربی آموزشیار  ۱۲۹۰۰
۲- مربی (پژوهش)   ۱۴۴۰۰
۳- استادیار (پژوهش)   ۱۷۶۰۰
۴- دانشیار (پژوهش)   ۱۹۷۰۰
۵- استاد (پژوهش)   ۲۱۷۰۰
مقامات موضوع بند الف ۱۷۸۰۰
مقامات موضوع بند ب  ۱۸۸۰۰
مقامات موضوع بند ج  ۱۹۶۰۰ 
مقامات موضوع بند د  ۲۰۴۰۰

ب) جدول امتیاز گروه‌های شغلی بازنشستگان و موظفان مشمولان سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح 

جایگاه شغلی  امتیاز
سرجوخه یا رتبه  ۹۴۶۱
گروهبان ۳ یا رتبه ۵  ۹۶۱۲
گروهبان ۲ یا رتبه ۶  ۹۸۰۹
گروهبان ۱ یا رتبه ۷  ۱۰۰۰۷
استوار ۲ یا رتبه ۸  ۱۰۴۱۲
استوار ۱ یا رتبه ۹  ۱۰۹۷۲
ستوان ۳ یا رتبه ۱۰ ۱۱۵۳۳
ستوان ۲ یا رتبه ۱۱ ۱۲۰۹۴
ستوان ۱ یا رتبه ۱۲ ۱۲۶۵۴
سروان یا رتبه ۱۳  ۱۳۲۱۵
سرگرد یا رتبه ۱۴  ۱۳۷۷۶
سرهنگ ۲ یا رتبه ۱۵  ۱۴۳۳۶
سرهنگ یا رتبه ۱۶ ۱۴۸۹۷
سرتیپ ۲ یا رتبه ۱۷ ۱۵۴۵۸
سرتیپ یا رتبه ۱۸  ۱۶۰۱۸
سرلشگر یا رتبه ۱۹ ۱۶۵۷۹
سپهبد یا رتبه ۲۰  ۱۷۱۴۰
ارتشبد یا رتبه ۲۱ ۱۷۷۰۰
مربی آموزشیار و پژوهشیار  ۱۲۵۰۰
مربی  ۱۳۷۵۰
استادیار  ۱۵۶۰۰
دانشیار  ۱۸۲۵۰
استاد  ۲۰۰۰۰
مقامات بند الف  ۲۱۰۰۰
مقامات بند ب  ۲۲۰۰۰
مقامات بند ج  ۲۳۰۰۰
مقامات بند د  ۲۴۰۰۰

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 4 =