بورس

بالغ بر ۵۱ هزار و ۸۵۲ میلیارد ریال افزایش سرمایه در نیمه نخست امسال در بورس اوراق بهادار انجام شده است.

به گزارش ایبِنا، در آخرین ماه تابستان امسال ۹ هزار و ۲۸۵میلیارد و ۴۰۵میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که از این میزان یک هزار میلیارد ریال از طریق جایزه و ۸ هزار و ۲۸۵میلیارد و ۴۰۵ میلیون ریال از طریق حق تقدم بوده است.

در دومین ماه تابستان امسال ۱۴ هزار و ۷۶۷میلیارد و ۳۰۰میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که از این میزان ۱۳هزار و ۹۲۱میلیارد ریال از طریق جایزه و ۸۴۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال از طریق حق تقدم بوده است.

در تیرماه امسال هم ۱۴ هزار و ۲۰۶ میلیارد و ۷۷۸میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که از این میزان ۱۱ هزار و ۹۰۶ میلیارد و ۷۷۸ میلیون ریال از طریق جایزه و ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال از طریق حق تقدم بوده است.

این در حالی است که در آخرین ماه بهار امسال ۴۸۵میلیارد ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که از این میزان ۷۰میلیارد ریال از طریق جایزه و ۴۱۵میلیارد ریال از طریق حق تقدم بوده است.
در اردیبهشت ماه امسال ۳ هزار و ۱۳۹میلیارد و ۳۴۹میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که از این میزان ۴۰۸ میلیارد و ۷۰۰میلیون ریال از طریق جایزه و ۲هزار و ۷۳۰میلیارد و ۶۴۹میلیون ریال از طریق حق تقدم بوده است.

همچنین در اولین ماه نخستین فصل سال ۹ هزار و ۹۶۸میلیارد و ۳۸۹میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که از این میزان یک هزار و ۹۷۱میلیارد و ۱۵۱میلیون ریال از طریق جایزه و ۷هزار و ۹۹۷میلیارد و ۲۳۸میلیون ریال از طریق حق تقدم بوده است.

این در حالی است که از ابتدای امسال تا پایان شهریورماه، بالغ بر ۵۱ هزار و ۸۵۲ میلیارد و ۲۲۱میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که از این میزان ۲۹هزار و ۲۷۷میلیارد و ۶۲۹میلیون ریال از طریق جایزه و ۲۲هزار و ۵۷۴میلیارد و ۵۹۲میلیون ریال از طریق حق تقدم بوده است.

گفتنی است، در سال گذشته در مجموع بالغ بر ۱۰۹هزار و ۲۶۳میلیارد و ۶۷میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که از این میزان ۱۷ هزار و ۲۸۰میلیارد و ۷۲۷ میلیون ریال از طریق جایزه و ۹۱هزار و ۹۸۲میلیارد و ۳۴۰میلیون ریال از طریق حق تقدم بوده است.
 

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 2 =