اخبار اقتصاد ایران

  • یارانه نقدی خرداد واریز و قابل برداشت شد

    حذف یارانه نقدی ۳ دهک به شرط اجازه مجلس

    سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر دقت افزون‌تر در تحلیل‌های ارایه شده عنوان کرد: دولت در لوایح بودجه ۹۷ و ۹۸ حذف یارانه خانوارهای پردرآمد را پیش‌بینی کرد اما اجرای آن منوط به تصویب مجلس است.

تیتر سه سرویس