پرونده بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی