سفته

۱۱۶ میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان سفته و برات در ۹ ماه اول سال ۹۸ در شهر تهران واخواست شد که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۵.۱ درصد کاهش نشان می‌دهد.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، بالغ بر ۶ میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان سفته و برات در آذرماه ۹۸ در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۳۱.۹ درصد و ۷۲.۵ درصد افزایش یافت. در ۹ ماه اول سال ۹۸ حدود ۴۷ میلیارد ۸۶۰ میلیون تومان سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۴۰.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

طبق آمار شعبه واخواست دادگستری استان تهران در آذرماه ۹۸ معادل ۹۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۱۳ میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان در شـهر تهران واخواست شد. در این ماه شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۱۰۹.۷ و ۷۴.۴ رسید که در مقایسه با ماه قبل، شاخص تعداد ۸۳.۱ درصد افزایش و شاخص مبلغ ۴.۹ درصد کاهش داشت و نسبت به ماه مشابه سال قبل از لحاظ تعداد ۱۰.۴ درصد افزایش و از لحاظ مبلغ ۷۴.۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.

شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در آذرماه ۱۳۹۸ به عدد ۶۷.۸ رسید. عدد شاخص مذکور در آذرماه ۱۳۹۷ معادل ۲۹۳.۳ بوده است. در ۹ ماه اول سال ۱۳۹۸ معادل ۵۶۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۱۱۶ میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان در شهر تهران واخواست گردید. در این دوره متوسط شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۷۷.۶ و ۷۰ رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۸.۸ درصد و ۴۵.۱ درصد کاهش نشان می‌دهد. شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در ۹ ماه اول سال ۱۳۹۸ به عدد ۹۳.۹ رسید. عدد شاخص مذکور در ۹ ماه اول سال ۱۳۹۷ معادل ۱۴۰.۲ بوده است.

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 3 =