سفته

بانک مرکزی از فروش حدود ۶۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال سفته و برات در اردیبهشت ماه ۹۹ در شهر تهران خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، براساس آمار بانک مرکزی حدود ۶۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال سفته و برات در اردیبهشت ماه ۹۹ در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل ۳۰۰.۹ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۰.۱ درصد کاهش یافت. در دو ماه اول سـال ۹۹ بالغ بر ۸۱.۴ میلیارد ریال سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۶.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد.

طبق آمار شعبه واخواسـت دادگستری استان تهران در اردیبهشت ماه ۹۹ معادل ۸۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۲۰۷.۶ میلیارد ریال در شهر تهران واخواست گردید. در این ماه شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شـده به ترتیب به اعداد ۱۰۳.۱ و ۱۱۲.۶ رسید که در مقایسه با ماه قبل هر دو شاخص مذکور به ترتیب ۲۸۰.۴ درصد و ۵۷۰.۲ درصد افزایش داشت و نسبت به ماه مشابه سال قبل از لحـاظ تعداد ۲۳.۵ درصد و از لحاظ مبلـغ ۴۸.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شـده در اردیبهشـت ماه ۱۳۹۹ به عدد ۱۰۹.۲ رسید. عدد شاخص مذکور در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ معادل ۹۱.۱ بوده است. در دو ماه اول سال ۱۳۹۹ معادل ۱۰۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۲۳۸.۶ میلیارد ریال در شهر تهران واخواست گردید.

در این دوره، متوسـط شـاخص‌های تعـداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۶۵.۱ و ۶۴.۷ رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل از لحاظ تعداد ۰.۵ درصد کاهش و از لحاظ مبلغ ۱۲.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در دو ماه اول سـال ۱۳۹۹ به عدد ۸۵.۷ رسید. عدد شاخص مذکور در دو ماه اول سال ۱۳۹۸ معادل ۸۶.۸ بوده است.

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 7 =