سفته

حدود ۶۶۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال سفته و برات در ۱۰ ماه ابتدای سال ۱۳۹۹ در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۲۲.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، حدود ۷۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال سفته و برات در دی‌ماه ۹۹ در شهر تهران فروخته شد کـه در مقایسه با ماه قبل ۴ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۸.۴ درصد افزایش یافت. در ۱۰ ماه اول سال ۱۳۹۹ حدود ۶۶۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۲۲.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

طبق آمار شعبه واخواست دادگستری استان تهران در دیمـاه ۹۹ معادل۵۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۱۰۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال در شهر تهران واخواست شد. در این ماه شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۵۹.۶ و ۵۹.۵ رسید که در مقایسه با ماه قبل از لحاظ تعداد ۱۵.۷ درصد افزایش و از لحاظ مبلغ ۴۵.۳ درصد کاهش داشت و نسبت به ماه مشابه سال قبـل هر دو شاخص مذکور ۴۲.۶ درصد کاهش نشان می‌دهد.

شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شـده در دی ماه ۱۳۹۹ به عدد ۹۹.۷ رسید. عدد شاخص مذکور در دی ماه ۱۳۹۸ نیز معادل ۹۹.۷ بوده است. در ۱۰ ماه اول سال ۱۳۹۹ معادل ۶۱۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۱۹۲۵.۸ میلیارد ریال در شهر تهران واخواست شد.

در این دوره متوسط شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۷۵.۵ و ۱۰۴.۴ رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل از لحاظ تعداد ۶ درصد کاهش و از لحاظ مبلغ ۴۲.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در ۱۰ ماه اول سال ۱۳۹۹ به عدد ۱۳۴.۳ رسید. عدد شاخص مذکور در ۱۰ ماه اول سال ۱۳۹۸ معـادل ۹۴.۵ بوده است.

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 1 =