PSP

براساس جدیدترین گزارش شاپرک، عملکرد شرکت های پرداخت در مهر و آبان سال جاری و سهم بازار هریک از شرکت ها در بازار تراکنش و ابزارهای پذیرش مشخص شده است.

به گزارش خبرنگارایبِنا، براساس گزارش عملکرد شرکت های پرداخت در مهر و آبان ماه سال جاری از نظر سهم تعدادی شرکت های پرداخت در بازار تراکنش های حوزه پرداخت الکترونیک، به پرداخت ملت توانست سهم ۲۱.۶۷ درصدی در آبان ماه به ثبت برساند که نسبت به سهم ۲۱.۸۸ درصدی این شرکت در مهرماه، کاهش ۰.۲۱ داشت و صدر نشین شرکت های پرداخت شد.

دومین رتبه به پرداخت الکترونیک سامان اختصاص یافت که توانست در آبان ماه ۱۷.۵۳ درصد و در مهرماه ۱۷.۱۲ درصد را به خود اختصاص داده و رشد ۰.۴۱ داشته است.  آسان پرداخت پرشین نیز با سهم ۱۵.۵۵ درصدی در آبان ماه، افت ۰.۱۷ درصدی نسبت به سهم ۱۵.۳۸ درصدی این شرکت در مهرماه داشت.

همچنین از نظر مبلغ تراکنش های حوزه پرداخت الکترونیک نیز به پرداخت ملت با کسب سهم ۲۸.۴۹ درصدی در آبان ماه نسبت به سهم ۲۸.۴۴ درصدی مهرماه رشد ۰.۰۵ درصد را به ثبت رساند و دومین رتبه این بازار به کارت اعتباری ایران کیش اختصاص یافت که توانست نسبت به سهم ۱۳.۶۴ درصدی مهرماه را با کاهش ۰.۰۵ درصدی به ۱۳.۵۹ درصد در آبان ماه رسید.   پرداخت الکترونیک سامان نیز با سهم ۱۲.۴۱ درصدی در آبان ماه نسبت به سهم ۱۱.۹۱ درصدی رشد ۰.۵ درصدی داشت.

                 

                         

سهم شرکت های PSP از بازار تراکنش های هر یک از ابزارهای پذیرش

در آبان ماه تقریبا بر میزان تراکنش های کارتخوان فروشگاهی تمامی شرکتهای PSP افزوده شده است. در این ماه همچنان شرکت "به پرداخت ملت" با پوشش ۲۴.۰۲ درصد از بازار تراکنش های کارتخوان فروشگاهی، بالاترین سهم را در اختیار خود دارد.

در حوزه تراکنش های اینترنتی، رفتارهای مختلفی از سوی شرکت ها مشاهده می شود. این رفتارها سبب شده است تا رشدی بیش از ۲ درصد در کل تراکنش های اینترنتی نسبت به ماه گذشته اتفاق افتاد. در آبان ماه اختلاف تعداد تراکنش های اینترنتی در شرکت "تجارت الکترونیک پارسیان" نسبت به سایر شرکت ها قابل ملاحظه است. این شرکت بر حجم تراکنش های مذکور خود افزوده است.

در ماه جاری همانند چندین ماه گذشته شرکت "پرداخت الکترونیک سامان" با کسب ۳۰.۴۴ درصد از بازار تراکنش های اینترنتی، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.  تراکنش های موبایلی در ماه جاری رشدی بالغ بر ۲ درصد را نشان می دهند. عملکرد شرکت ها در این خصوص متفاوت بوده است. عمده ترین تغییر در عملکرد شرکت ها، در رشد مثبت تراکنش های موبایلی شرکت "پرداخت الکترونیک سامان" مشاهده شده است.

در آبان ماه همچنان شرکت "آسان پرداخت پرشین" با پوشش ۳۸.۷۹ درصد از سهم تعدادی تراکنش های مزبور، دارنده ی بالاترین سهم در بازار تراکنش های موبایلی محسوب می شود.

بیشترین اختلاف بین سهم تعدادی در تراکنش های دو ابزار کارتخوان فروشگاهی و موبایلی در ماه آبان ۹۶ نسبت به مهر ماه در شرکت "پرداخت الکترونیک سامان" گزارش شده است.

سهم تراکنشهای کارتخوان فروشگاهی در این شرکت با رقم ناچیز ۰.۳۱ درصد رشد روبه رو شده است. به طور کلی در سهم بازار تراکنش های کارتخوان فروشگاهی تغییرات چندانی مشاهده نمی شود. همچنین سهم تراکنش های موبایلی این شرکت ۱.۲۴ درصد افزایش را نشان می دهد. در روندی همسو، سهم تراکنش های اینترنتی شرکت "تجارت الکترونیک پارسیان" با اختلاف مثبت قابل ملاحظه ای معادل با ۳.۱۸ درصد همراه بوده است.

سهم مبلغی شرکت های پرداخت از بازار ابزارهای پذیرش 

اطلاعات این جدول مبین آن است که در آبان ماه نیز تغییری در نام شرکت های دارنده ی بیشترین سهم بازار مبلغی درهریک از ابزارها نسبت به ماه گذشته رخ نداده است. در این ماه شرکت ها در ارزش ریالی تراکنش های ابزار کارتخوان فروشگاهی خود رفتارهای مختلفی را نشان داده اند. شرکت "به پرداخت ملت" علی رغم ثبت بیشترین کاهش، همچنان با پوشش ۲۷.۳۴ درصدی از بازار تراکنش های کارتخوان فروشگاهی، بالاترین سهم را در اختیار خود دارد.

در آبان ماه همچنان بیشترین سهم مبلغی تراکنش ها در ابزار پذیرش اینترنتی با ۴۵.۱۴ درصد در اختیار شرکت "به پرداخت ملت" است. این شرکت در ماه جاری بیشترین افزایش را در ارزش ریالی تراکنش های مذکور نمایش می دهد. در آبان ماه همانند ماه های گذشته همچنان شرکت "آسان پرداخت پرشین" با سهمی معادل با ۴۳.۱۶ درصد بخش عظیمی از بازار مبلغی تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی را در اختیار دارد. بیشترین افزایش مبلغی تراکنش های موبایلی در شرکت "به پرداخت ملت" و بالاترین کاهش در شرکت "تجارت الکترونیک پارسیان" به ثبت رسیده است.

بیشترین اختلاف بین سهم مبلغی تراکنش های ماه آبان ۹۶ در ابزار کارتخوان فروشگاهی با رقمی برابر با ۰.۵۷ درصد افزایش به شرکت "پرداخت الکترونیک سامان" تعلق دارد. در سهم مبلغی تراکنش های اینترنتی تغییرات زیادی مشاهده شده که بالاترین اختلاف نسبت به ماه گذشته با ۵.۰۵ درصد افزایش، به شرکت "به پرداخت ملت" اختصاص یافته است.

این شاخص در بازار مبلغی تراکنش های موبایلی با نمایش منفی ۰.۷۱ درصد، در اختیار "تجارت الکترونیک پارسیان" گزارش شده است. لازم به توضیح است تغییرات سهم مبلغی تراکنش های شرکت های ارائه دهنده ی خدمات پرداخت در مقایسه با سهم تعدادی لزوما همسو نبوده و حتی میزان آنها نیز هم اندازه نیستند.

نتایج بررسی های این بخش نشان دهنده این است که شرکت "الکترونیک کارت دماوند" همچنان کمترین سهم تعدادی و مبلغی تراکنش ها را در بین شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت داشته و سهم آن از بازار کلیه ابزارهای پذیرش بسیار ناچیز است.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 7 =