بورس

بالغ بر ۴ هزار و ۵۲۰ میلیارد ریال افزایش سرمایه در نخستین ماه زمستان امسال در بورس اوراق بهادار به ثبت رسیده است.

به گزارش ایبِنا، در نخستین ماه زمستان امسال ۴ هزار و ۵۲۰ میلیارد ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که این میزان افزایش سرمایه از طریق حق تقدم بوده است. ضمن این که در آذرماه نیز هیچ‌گونه افزایش سرمایه‌ای به ثبت نرسیده است.

علاوه بر این در آبان امسال نیز ۱۴ هزار و ۸۹۷ میلیارد ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که ۱۵۰۶ میلیارد ریال آن از طریق جایزه و ۱۳هزار و ۳۹۱ میلیارد ریال از طریق حق تقدم بوده است.

در نخستین ماه پاییز هم ۳۸ هزار و ۴۵۶ میلیارد ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که ۴۲۹ میلیارد ریال آن از طریق جایزه و ۳۸ هزار و ۲۷ میلیارد ریال از طریق حق تقدم بوده است.

همچنین در شهریورماه امسال نیز یک هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که یک هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال آن از طریق جایزه و ۶۰۰ میلیارد ریال از طریق حق تقدم بوده است.

از سویی دیگر، در مردادماه امسال نیز ۹ هزار و ۵۸۵ میلیارد و ۴۱۴ میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که ۹ هزار و ۷۲۰ میلیارد و ۴۱۴ میلیون ریال آن از طریق جایزه و ۴ هزار و ۸۶۵ میلیارد ریال از طریق حق تقدم بوده است.

در عین حال، در تیرماه امسال هم ۱۱ هزار و ۵۳۲ میلیارد و ۹۳ میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که ۳۰ هزار میلیارد ریال آن از طریق جایزه و ۱۱ هزار و ۵۰۲ میلیارد و ۹۳ میلیون ریال از طریق حق تقدم بوده است.

افزون بر این، در خردادماه امسال ۵ هزار و ۱۰۶ میلیارد و ۸۶۰ میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که ۸۲۷ میلیارد ریال آن از طریق جایزه و ۴ هزار و ۲۷۹ میلیارد و ۸۶۰ میلیون ریال از طریق حق تقدم بوده است.

همچنین در اردیبهشت امسال نیز ۳ هزار و ۳۴ میلیارد و ۴۷۸ میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که ۸۵۰ میلیارد ریال آن از طریق جایزه و ۲ هزار و ۱۸۴ میلیارد و ۴۷۸ میلیون ریال از طریق حق تقدم بوده است.

بر اساس این گزارش؛ در فروردین گذشته نیز ۶ هزار و ۹۱۵ میلیارد و ۲۳۰ میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که ۹۵۰ میلیارد ریال آن از طریق جایزه و ۵ هزار و ۹۶۵ میلیارد و ۲۳۰ میلیون ریال از طریق حق تقدم بوده است.

گفتنی است، در ۱۰ ماه گذشته بالغ بر ۱۰۰هزار و ۹۴۷ میلیارد و ۷۵میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که از این میزان ۱۵ هزار و ۶۱۲میلیارد و ۴۱۴ میلیون ریال از طریق جایزه و ۸۵هزار و ۳۳۴میلیارد و ۶۶۱میلیون ریال از طریق حق تقدم بوده است.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 13 =