به پرداخت ملت

شرکت «به پرداخت ملت» در دوره ۳ ماه منتهی به ۳۱ خردادماه سال ۹۷ بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی نشده به ازای هر سهم ۴۱۴ ریال سود محقق کرد.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، شرکت به پرداخت ملت که با نماد «پرداخت» و با سرمایه ۹۵۰.۰۰۰ میلیون ریالی در بازار دوم بورس فعال است، در تازه‌ترین شفاف‌سازی صورت‌های مالی «سود (زیان) خالص هر سهم» را ۴۱۴ ریال اعلام کرده است.

این در حالی است که این شرکت در سال مالی جاری سرمایه خود را ۵۳ درصد افزایش داده است و به لحاظ سرمایه جدید به نسبت مدت مشابه در سال قبل، در سود هر سهم با کاهش ۱۸ درصدی مواجه شده است. با این حال سود خالص این شرکت ۲۶ درصد رشد داشته است که دلیل آن افزایش ۳۹ درصدی درآمدهای عملیاتی این شرکت است.

افزایش ۳۹ درصدی «درآمدهای عملیاتی»

بر اساس شفاف‌سازی «پرداخت» و با توجه به صورت سود و زیان حسابرسی نشده در دوره یادشده «درآمدهای عملیاتی» این شرکت معادل ۳.۷۳۹.۸۰۴ میلیون ریال درج‌شده که به نسبت دوره مشابه در سال گذشته افزایش ۳۹ درصدی را تجربه کرده است. از سویی دیگر «سود (زیان) عملیاتی» این شرکت در ۳ ماه منتهی به ۳۱ خردادماه سال ۹۷ برابر با ۷۸۱.۶۳۱ میلیون ریال در صورت‌های مالی درج‌شده که به نسبت دوره مشابه در سال گذشته افزایش ۱۳ درصدی را نشان می‌دهد.

افزایش ۲۶ درصدی «سود (زیان) خالص»

بر اساس این گزارش، «سود (زیان) ناخالص» شرکت به پرداخت ملت در دوره مذکور معادل ۷۹۸.۴۷۵ میلیون ریال اعلام‌شده که به نسبت دوره مشابه در سال گذشته با افزایش ۱۴ درصدی همراه شده است.

افزون بر این «سود (زیان) خالص» این شرکت در ۳ ماه منتهی به ۳۱ خردادماه سال ۹۷ معادل ۶۰۰.۰۴۲ میلیون ریال اعلام‌شده است که به نسبت دوره مشابه در سال گذشته با افزایش ۲۶ درصدی در صورت‌های مالی ثبت‌شده است.

افزایش ۹۳ درصدی «سود (زیان) انباشته‌ پایان‌ دوره»

افزون بر این، «سود (زیان) انباشته ابتدای دوره» شرکت به پرداخت ملت بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی نشده ۳ ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه سال ۹۷ معادل ۲.۴۳۷.۶۶۷  میلیون ریال درج‌شده که به نسبت دوره مشابه در سال ۹۶ افزایش ۱۰۹۷ درصدی را تجربه کرده است.

همچنین «سود (زیان) انباشته‌ پایان‌ دوره» این شرکت در دوره یادشده معادل ۱.۱۴۹.۲۸۴ میلیون ریال اعلام‌شده که به نسبت دوره مشابه در سال ۹۶ با افزایش ۹۳ درصدی همراه شده است.

افزایش ۹۳ درصدی «سود قابل تخصیص»

این گزارش می‌افزاید: بر اساس شفاف‌سازی شرکت به پرداخت ملت «سود قابل تخصیص» این شرکت بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی نشده در ۳ ماه منتهی به ۳۱ خردادماه سال ۹۷ معادل   ۱.۱۴۹.۲۸۴  میلیون ریال درج‌شده که به نسبت دوره مشابه در سال ۹۶ افزایش ۹۳ درصدی را تجربه کرده است.

افزایش ۴۰۱ درصدی موجودی نقد

همچنین بر اساس اطلاعات مالی ۳ ماهه سال ۹۷ ترازنامه شرکت به پرداخت ملت «موجودی نقد» بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی نشده به میزان ۶۷۴.۴۵۰ میلیون ریال اعلام کرده که این رقم به نسبت ۱۲ ماه سال ۹۶ با افزایش ۴۰۱ درصدی مواجه شده است.

افزایش ۱۷ درصدی «جمع دارایی ها»

افزون بر این، بر اساس صورت‌های مالی "پرداخت" «جمع دارایی‌های جاری» این شرکت در دوره مذکور معادل  ۴.۴۹۹.۹۲۴ میلیون ریال است که به نسبت به ۱۲ ماه منتهی به ۳۰ اسفندماه سال ۹۶ با افزایش ۵۱ درصدی همراه بوده است. همچنین «جمع دارایی ها» شرکت به پرداخت ملت در ۳ ماه نخست سال ۹۷ معادل ۸.۳۴۸.۱۴۹ میلیون ریال است که به نسبت سال مالی افزایش ۱۷ درصدی را به ثبت رسانده است.

دارایی‌های نامشهود و مشهود

صورت‌های مالی این شرکت، بیانگر این است که «دارایی‌های نامشهود» در ۳ ماه منتهی به ۳۱ خردادماه سال ۹۷ معادل ۲.۵۹۰ میلیون ریال است که به نسبت به پایان سال ۹۶ با کاهش ۵ درصدی مواجه شده است. همچنین «دارایی‌های ثابت مشهود» با کاهش ۲۷ درصدی به نسبت ۱۲ ماه منتهی به ۳۰ اسفندماه سال ۹۶ در این دوره به ۳.۷۵۳.۵۲۵  میلیون ریال رسیده است.

افزایش ۶۸ درصدی «جمع بدهی‌ها»

بر اساس اطلاعات درج‌شده در صورت‌های مالی ۳ ماه منتهی به ۳۱ خردادماه سال ۹۷ «جمع بدهی‌های جاری» شرکت  به پرداخت ملت معادل  ۵.۴۱۹.۴۵۱ میلیون ریال درج‌شده که با افزایش ۸۹ درصدی به نسبت پایان سال مالی ۹۶ اعلام شده است.

 همچنین «جمع بدهی‌ها» این شرکت به نسبت پایان سال ۹۶ با افزایش ۶۸ درصدی در ۳ ماه منتهی به ۳۱ خردادماه سال ۹۷ به رقم ۶.۱۵۲.۸۶۵  میلیون ریال رسیده است.

سرمایه شرکت

نگاهی جزئی‌تر به این شفاف‌سازی مشخص می‌کند: در این دوره مالی مذکور سرمایه شرکت به پرداخت ملت ۹۵۰.۰۰۰ میلیون ریال ثبت‌شده که به نسبت پایان سال مالی ۹۶ بدون تغییر اعلام شده است.

درعین‌حال «اندوخته قانونی» این شرکت در ۳ ماه منتهی به ۳۱ خردادماه سال ۹۷ بدون تغییر به نسبت ۱۲ ماه سال ۹۶ معادل ۹۵.۰۰۰ میلیون ریال در ترازنامه این شرکت درج‌شده است.

کاهش ۳۷ درصدی «جمع حقوق صاحبان سهام»

بر اساس این گزارش، «جمع حقوق صاحبان سهام» شرکت به پرداخت ملت در ۳ ماه منتهی به ۳۱ خردادماه سال ۹۷ معادل ۱.۱۹۴.۲۸۴  میلیون ریال است که به نسبت پایان سال مالی گذشته  کاهش ۳۷ درصدی مواجه شده است.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 0 =