اخبار بانک‌ها

  • کارنامه بانک ملی ایران در خروج از بنگاهداری

    کارنامه بانک ملی ایران در خروج از بنگاهداری

    عملکرد بانک‌ ملی ایران در واگذاری اموال و دارایی ها چنان چشمگیر بوده که این کارنامه موفق در گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مورد تمجید و تقدیر قرار گرفت.

تیتر سه سرویس