تحلیل روز

  • شهرسازی

    دورنمای بازار مسکن در سایه تحولات سیاستی

    قیمت مسکن تنها متاثر از عرضه و تقاضای فعلی نیست و انتظارات قیمتی آتی می‌تواند بر قیمت کنونی اثرگذار باشد و به نظر می‌رسد جمع‌بندی فعالان بازار این است که مسکن در آینده بازدهی بالایی خواهد داشت.

تیتر سه سرویس