فروشگاه

کتاب اقتصاد در هیاهوی انتظارات

کتاب اقتصاد در هیاهوی انتظارات

کتاب «اقتصاد در هیاهوی انتظارات»، نخستین کتاب تخصصی انتظارات تورمی به زبان فارسی است که با مقدمه محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی توسط انتشارات موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز منتشر شده است. این کتاب با نگاهی جامع به اثرات انتظارات تورمی در اقتصاد ایران برگرفته از۳۰ نشست تخصصی توسط انتشارات موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز گردآوری شده است. دراین کتاب 30 اقتصاددان درقالب 30 فصل، انتظارات تورمی را از زوایای مختلف مورد بررسی کارشناسانه قرارداده اند. نقش انتظارات تورمی در تورم و نرخ ارز، نظریه‌های تعیین نرخ ارز و نحوه شکل‌گیری انتظارات، رابطه انتظارات تورمی و بازار سرمایه، بازار مسکن و نقش انتظارات در آن، نقش رسانه در انتظارات تورمی از جمله فصول این کتاب است.«اقتصاد در هیاهوی انتظارات» در ۶۵۶ صفحه منتشر شده است. در این کتاب از بیش از ۲۶۰ جدول و نمودار برای فهم بیشتر موضوع انتظارات استفاده شده است.در بخشی از مقدمه که به قلم محمدرضا فرزین نوشته شده آمده است "امروزه بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که علیت در پدیده‌های اقتصادی در بسیاری از موارد ماهیت متقابل دارد؛ یعنی روایت‌ها خود می‌توانند موجب رخدادهای اقتصادی شوند و رخدادهای اقتصادی علت تغییر روایت‌ها.جنگ‌های اقتصادی کنونی بین کشورها عموما با تمرکز شکل‌گیری شایعات، ناامید سازی مردم به آینده و ارائه تصویری تاریک از آینده کشور توسط حرفه‌ای ترین رسانه‌ها و خبرگان عملیات روانی صورت می‌پذیرد و بخش عمده‌ای از هزینه جنگ را به خود اختصاص می‌دهد.اقتصاد ایران دهه‌ هاست که با این پدیده روبروست و متاسفانه در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی نتوانسته نهادسازی و برنامه‌ریزی لازم برای مقابله با این پدیده را انجام دهد.به قول یکی از اقتصاددانان، آنچه که باید از آن ترسید، خود ترس است و این موضوع محوری عملیات روانی علیه هر کشوری است. اقتصاددان مک کالی، این لحظه را لحظه کایوت می‎‌نامد. کایوت شخصیت کارتونی قهرمانی است که از روی پرتگاه‌های می‌پرد و تا زمانی که به زمین نگاه نکند سقوط نخواهد کرد و طبق قانون کارتون هر وقت به زمین نگاه کند، سقوط خواهد کرد."

تازه های نشر

دسته بندی موضوعی