• ۱۷ آذر ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۵
  • کد خبر: 120257
ملت

بانک ملت طی ۸ ماهه سال جاری توانست تراز عملیاتی (حاشیه سود) مثبت ۹۸,۱۹۵ میلیارد ریالی را کسب کند که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، با رشد ۵۲ درصدی همراه بوده است.

به گزارش ایبِنا، بررسی و تحلیل عملکرد بانک ملت به عنوان یک بانک حاضر در بورس با نماد وبلمت دارای نکات برجسته متعددی است که به عنوان نمونه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

مقایسه درآمد تسهیلات اعطایی و سود پرداختی به سپرده گذاران بر اساس تراز عملیاتی تجمیعی (۸ ماهه نخست سال جاری)-  ارقام به میلیارد ریال

عنوان

آبان ماه ۹۸      (تجمیعی )

آبان ماه ۹۹      (تجمیعی )

درصد رشد نسبت به آبان ماه ۹۸

درآمد حاصل از تسهیلات

۱۶۰,۳۳۹

۲۰۸,۳۱۰

۳۰

سود پرداختی به سپرده گذاران

۹۵,۹۰۷

۱۱۰,۱۱۵

۱۵

مازاد درآمد تسهیلات به سود پرداختی

۶۴,۴۳۲

۹۸,۱۹۵

۵۲

طی ۸ ماهه سال جاری بانک ملت ، با کسب ۲۰۸,۳۱۰ میلیارد ریال درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی و پرداخت ۱۱۰,۱۱۵ میلیارد ریال سود سپرده ­گذاری، توانست تراز عملیاتی( حاشیه سود) مثبت ۹۸,۱۹۵ میلیارد ریالی را کسب نماید که با رشد ۵۲ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته (حاشیه سودپرداختی ۶۴,۴۳۲ میلیارد ریالی) ، عملکردی در خور توجه محسوب می ­شود. این امر حاکی از استمرار روند بهبود، تسهیل در فرآیند اعطای تسهیلات، رعایت بهداشت اعتباری، عزم راسخ بانک در مصرف بهینه مصارف و کسب سود با کیفیت می باشد.

مقایسه درآمد تسهیلات اعطایی و سود پرداختی به سپرده گذاران بر اساس تراز عملیاتی ماهیانه (آبان ماه سال جاری)-  ارقام به میلیارد ریال

عنوان

آبان ماه ۹۸

مهر ماه ۹۹

آبان ماه ۹۹

درصد رشد نسبت به ماه قبل

درصد رشد نسبت به آبان ماه ۹۸

درآمد حاصل از تسهیلات

۱۸,۹۷۹

۲۸,۱۸۸

۳۱,۲۹۶

۱۱

۶۵

سود پرداختی به سپرده گذاران

۱۲,۴۹۸

۱۵,۳۰۱

۱۵,۴۴۵

۱

۲۴

مازاد درآمد تسهیلات به سود پرداختی

۶,۴۸۱

۱۲,۸۸۷

۱۵,۸۵۱

۲۳

۱۴۵

بر این اساس، وبملت در آبان ماه سال جاری ۳۱,۲۹۶ میلیارد ریال درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی شناسایی نموده و ۱۵,۴۴۵ میلیارد ریال سود سپرده­گذاری پرداخت کرده­که با این حساب در هشتمین ماه سال ۱۳۹۹، تراز عملیاتی بانک ۱۵,۸۵۱ میلیارد ریال مثبت است. به این ترتیب تراز بانک ۲۳ درصد بیشتر از ماه قبل و ۱۴۵ درصد بیشتر از مدت مشابه در سال قبل می باشد.

درآمد حاصل از تسهیلات نسبت به ماه قبل از رشد ۱۱ درصدی و نسبت به مدت مشابه در سال قبل از رشد ۶۵ درصدی  برخوردار گردیده است. سود پرداختی به سپرده ­گذاران نسبت به ماه قبل یک درصد افزایش و نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۲۴ درصد افزایش نشان می دهد.

کل سپرده ­ها (منابع): ارقام به میلیارد ریال

عنوان

آبان ماه ۹۸ (مانده پایان دوره)

آبان ماه ۹۹ (مانده پایان دوره)

درصد تغییر نسبت به آبان ماه ۹۸

سپرده های هزینه زا

۱,۸۲۸,۵۴۳

۳,۴۷۷,۸۸۱

۹۰

سپرده های غیر هزینه زا

۷۹۳,۹۳۷

۱,۴۴۷,۵۰۲

۸۲

جمع کل سپرده ها

۲,۶۲۲,۴۸۰

۴,۹۲۵,۳۸۳

۸۸

سپرده ­های هزینه زا

سپرده ­های هزینه­ زا در آبان ماه امسال نسبت به مدت مشابه درسال گذشته از رشد ۹۰ درصدی برخوردار شده و در این میان بیشترین رشد مربوط به سپرده­ های کوتاه­ مدت ( با ۲۱% سهم بری) می ­باشد که با ۶۹% رشد از مبلغ ۶۲۴,۷۹۵ میلیارد ریال به ۱,۰۵۲,۸۰۱ میلیارد ریال رسیده است. همچنین سپرده ­های بلندمدت یک ساله ( با ۷% سهم بری) ضمن ثبت کاهش ۱۸ درصدی از مبلغ ۴۱۱,۴۵۰ میلیارد ریال به ۳۳۷,۵۲۰ میلیارد ریال رسیده است.

گواهی سپرده ­ویژه ­سرمایه ­گذاری­ عام ( با ۹% سهم بری) نیز با رشد۸۸ درصدی از مبلغ ۲۲۴,۱۹۹ میلیاردریال به ۴۲۲,۳۱۹ میلیارد ریال رسیده است.

سپرده ­های غیر هزینه زا :

در بخش سپرده های غیرهزینه­ زا، آبان ماه امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته با عملکرد موفق خود از رشد ۸۲ درصدی برخوردار شده و در این میان بیشترین سهم درصد (۱۷% کل سپرده های غیر هزینه زا) مربوط به سپرده­ های­ قرض ­الحسنه جاری ریالی می ­باشد که با ۵۴% رشد از مبلغ ۵۳۳,۸۸۸ میلیارد ریال به ۸۲۰,۹۲۵ میلیارد رسیده است.

کل تسهیلات (مصارف) : ارقام به میلیارد ریال

عنوان

آبان ماه ۹۸ (مانده پایان دوره)

آبان ماه ۹۹ (مانده پایان دوره)

درصد تغییر نسبت به آبان ماه ۹۸

تسهیلات ریالی

۱,۴۴۶,۱۶۱

۲,۳۰۷,۸۳۳

۶۰

تسهیلات ارزی

۷۶۶,۸۱۸

۲,۳۸۹,۴۷۵

۲۱۲

جمع کل تسهیلات

۲,۲۱۲,۹۷۹

۴,۶۹۷,۳۰۹

۱۱۲

تسهیلات ریالی :

مانده تسهیلات ریالی در مهر ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته با ۱۱۲% رشد از مبلغ ۲,۲۱۲,۹۷۹ میلیارد ریال به ۴,۶۹۷,۳۰۹ میلیارد ریال رسیده است. افزایش در منابع و مصارف ارزی عمدتاً ناشی از اعمال نرخ تسعیر ارز می باشد.

روند درخشان تراز عملیاتی (درآمدی ) بانک از ابتدای سال جاری تا آبان ماه سال ۱۳۹۹

                                                                                                                                                     ارقام به میلیارد ریال

عنوان

آبان ماه ۹۸       

فروردین ماه

اردیبهشت ماه

خرداد ماه

   تیر ماه       

مرداد ماه

شهریور ماه  

مهر  ماه  

آبان  ماه  

درصد رشد نسبت به آبان ماه ۹۸

درآمد حاصل از تسهیلات

۱۶۰.۳۳۹

۲۱,۴۹۸

۴۲,۶۵۵

۶۴,۴۶۲

۸۷,۴۸۱

۱۱۵,۷۵۳

۱۴۸,۸۲۷

۱۷۷،۰۱۵

۲۰۸,۳۱۰

۳۰

سود پرداختی به سپرده گذاران

۹۵.۹۰۷

۱۲,۰۶۶

۲۴,۲۱۹

۳۶,۵۵۴

۴۹,۸۳۵

۶۴,۰۹۶

۷۹,۳۷۰

۹۴،۶۷۰

۱۱۰,۱۱۵

۱۵

مازاد درآمد تسهیلات به سود پرداختی

۶۴.۴۳۲

۹,۴۳۲

۱۸,۴۳۶

۲۷,۹۰۸

۳۷,۶۴۶

۵۱,۶۵۷

۶۹,۴۵۷

۸۲،۳۴۵

۹۸,۱۹۵

۵۲

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 9 =