طرح

آمارهای معاملاتی بورس در هفته آخر مهر ماه حاکی از رشد یک شاخص اصلی تالار شیشه ای است.

به گزارش ایبِنا، در پایان معاملات هفته منتهی به ۲۵ مهر ماه ۹۷ شاخص کل نسبت به هفته قبل با یک درصد افزایش مواجه شد که بر این اساس شاخص کل با ۱.۹۱۳ واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم ۱۸۲.۹۲۹ واحد رسید.

بر اساس این گزارش، شاخص بازار اول با ۸۶۲ واحد افزایش به رقم ۱۳۷.۵۳۶ واحد رسید و شاخص بازار دوم با ۶.۴۳۹ واحد افزایش به عدد ۳۵۱.۰۱۲ واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول با یک درصد و شاخص بازار دوم  با ۲ درصد افزایش نسبت به هفته سوم مهر ماه مواجه شد.

ارزش کل معاملات

این گزارش می افزاید : در ۵ روز کاری این هفته، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به ۴۴۶۳۵ میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل ۴۸ درصد کاهش یافته است.

از سویی دیگر، در ضمن تعداد ۱۳.۴۵۰ میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از یک میلیون ۵۴ هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب ۴۷ درصد و ۶ درصد کاهش را نسبت به هفته گذشته تجربه کردند.

افزون بر این در هفته گذشته  تعداد ۲۳۵ میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از ۲۳۹۵ میلیارد ریال مورد معامله  قرار گرفت.

نوسان دسته جمعی شاخص ها

بر اساس آمارهای معاملاتی، در آخرین روز هفته جاری شاخص های بورس با ریزش مواجه شدند به طوری که شاخص کل با ۹۵ واحد افزایش معادل ۰.۰۵ درصد به ۱۸۲ هزار ۹۲۹ واحد، شاخص قیمت «وزنی - ارزشی»  با ۲۷ واحد رشد معادل ۰.۰۵ درصد به ۵۳ هزار ۴۶۲ واحد، شاخص کل «هم وزن» با (۳۲۱) واحد افت معادل (۱.۱۱) درصد به ۲۸ هزار و ۶۸۴ واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با (۲۲۷) واحد کاهش، معادل (۱.۱۱) درصد به ۲۰ هزار و ۲۶۴ واحد، شاخص آزاد شناور با (۷۹۰) واحد ریزش، معادل (۰.۴۰) درصد به ۱۹۴ هزار و ۴۳۷ واحد، شاخص بازار اول با (۱۲۹) واحد کاهش معادل (۰.۰۹) درصد به ۱۳۷ هزار و ۵۳۶ واحد و شاخص بازار دوم با ۱۱۴۸ واحد رشد معادل ۰.۳۳ درصد، به ۳۵۱ هزار و ۱۱  واحد رسید.

وضعیت نمادها

از سویی دیگرجزییات داد و ستدهای آخرین روز هفته جاری نشان می دهد که تنها نماد «فولاد با (۲۱۸) واحد» افت، بیشترین تاثیر منفی و ۶ نماد «تاپیکو با ۱۳۸ واحد، شبندر با ۱۲۹ واحد، مبین تبا ۱۱۰ واحد، رمپنا تبا ۱۰۹ واحد، اخابر تبا ۹۲ واحد و شبریز با ۸۹ واحد» رشد بیشترین تاثیر را در رشد شاخص کل بورس بر جای گذاشتند اما به دلیل وزنه سنگین ریزش ها، این حمایت ها راه به جایی نبرد.

افت شاخص صنایع

این گزارش می افزاید، در آخرین روز هفته جاری اکثر شاخص های صنایع تالار شیشه ای با نوسان مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع «فنی و مهندسی با ۴۰ واحد رشد معادل ۳.۸۸ درصد به یک هزار و ۹۲ واحد، اطلاعات و ارتباطات با ۸ واحد کاهش معادل ۳.۷۴ درصد به ۲۳۷ واحد، اداره بازارهای مالی با (۳) واحد افت معادل (۳.۷۱) درصد به ۱۰۲ واحد، ذغالسنگ با (۱۲۸) واحد کاهش معادل (۳.۸۳) درصد به ۳ هزار و ۲۲۱ واحد، انتشار و چاپ با (۱۲۸۸۶) واحد افت، معادل (۳.۹۷)  درصد به ۳۱۱ هزار و ۷۶۲ هزار واحد، وسایل ارتباطی با (۱۲۱) واحد کاهش معادل (۴.۸۱) درصد به ۲ هزار و ۴۰۷ واحد، انبوه سازی با (۶۰) واحد ریزش معادل (۶.۲۹) درصد به ۸۹۷ واحد» رسید.

برترین های مثبت و منفی سهام

در عین حال نگاهی به آمارهای معاملاتی آخرین روز هفته جاری بازار سهام مشخص می کند:  قیمت سهام نمادهای «دلر، کسرام، شسینا، وتوس، دفارا، حفنر و دشیمی»  بیشترین افزایش قیمت و نمادهای «سپاها، ثاخت، بالبر، کبافق، ثمسکن، سمازن و سخاش» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =