16 مهر 1398 - 09:54
ایبِنا گزارش می‌دهد؛

دسترسی ۹۵.۹ درصد خانواده‌های ایرانی به تلفن همراه

حدود ۲۳ میلیون و ۶۶۷ هزار خانواده ایرانی (۹۵.۹ درصد) در محل سکونت به تلفن همراه دسترسی دارند که سهم خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۷۶ و ۲۴ درصد است.
کد خبر : ۱۰۶۴۶۲
موبایل

به گزارش خبرنگار ایبِنا جدیدترین گزارش دسترسی خانوارهای ایرانی به اینترنت، موبایل و رایانه تا پایان سال ۱۳۹۶ منتشر شده که بر اساس آن جمعیت ایران در این مدت بالغ بر ۸۱ میلیون و ۴۰ هزار نفر و تعداد خانوارهای کشور ۲۴ میلیون و ۶۸۴ هزار خانواده اعلام شده است؛ همچنین جمعیت بیشتر از ۶ سال که مخاطب خدمات اینترنت، موبایل و رایانه می‌توانند باشند حدود ۷۲ میلیون و ۳۱۸ هزار نفر گزارش شده است.


گزارش مرکز آمار ایران از برخوداری خانوارهای کشور و استفاده افراد از اینترنت نشان می‌دهد که ۱۷ میلیون و ۹۶۰ هزار خانواده به اینترنت دسترسی دارند که باعث شده تا ضریب دسترسی خانوارها به ۷۲.۸ درصد افزایش پیدا کند؛ همچنین سهم خانوارهای شهری و روستایی در دسترسی به اینترنت به ترتیب ۸۰.۷ درصد و ۱۹.۳ درصد است؛ لازم به ذکر است که مقایسه درصد دسترسی به اینترنت در چند سال اخیر نشان از رشد مخاطبان اینترنت و افزایش دسترسی خانوارها دارد  چرا که در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴ میزان دسترسی خانواده‌های ایرانی ۳۷.۸ و ۵۵.۵ درصد بوده که در جدیدترین گزارش مربوط به سال ۱۳۹۶ به ۷۲.۸ درصد افزایش یافته است.


مرکز آمار اعلام کرده که ۴۶ میلیون و ۳۱۵ هزار نفر کاربر اینترنت بالای سن ۶ سال در کشور وجود دارد که مردان ۵۳.۳ درصد و بانوان ۴۶.۷ درصد را تشکیل می‌دهند؛ از سویی دیگر بیشترین استفاده از اینترنت برای فعالیت در شبکه‌های اجتماعی بوده و گروه سنی ۲۵ تا ۴۹ سال پر مخاطب‌ترین گروه سنی استفاده کننده از اینترنت بوده است.


بر اساس این گزارش، بیشترین درصد دسترسی خانوارهای ایرانی به ترتیب در استان‌های بوشهر، تهران و خوزستان بوده است؛ همچنین بیشترین درصد استفاده فردی به استان‌های تهران، سمنان و قم اختصاص یافته است.گزارش این مرکز در خصوص برخوداری خانوارهای ایرانی و استفاده از تلفن همراه نشان از آن دارد که بالغ بر ۹۵.۹ درصد از خانواده‌های ایرانی به موبایل دسترسی دارند؛ بر اساس این گزارش در حدود ۲۳ میلیون و ۶۶۷ هزار خانواده ایرانی در محل سکونت به تلفن همراه دسترسی دارند که سهم خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۷۶ و ۲۴ درصد است؛ همچنین تعداد ۵۸ میلیون و ۳۹۴ هزار کاربر تلفن همراه دارای سن ۶ سال و بیشتر وجود دارد که مردان ۵۳.۲ و بانوان ۴۶.۸ درصد را تشکیل می‌دهند.


از سویی دیگر تعداد مالکین تلفن همراه داری سن ۶ سال و بیشتر ۴۷ میلیون و ۷۵۹ هزار نفر عنوان شده که  بیشترین درصد مالکیت فردی در اختیار استان‌های سمنان، مازنداران و تهران اعلام شده است؛ همچنین گروه‌های سنی ۲۵ تا ۴۹ سال و پس از آن ۵۰ سال و بیشتر پر مخاطب‌ترین رنج سنی استفاده از تلفن همراه در ایران به شمار می‌رود.


گزارش مرکز آمار ایران از دسترسی به تلفن همراه نشان می‌دهد که بیشترین درصد دسترسی خانوارهای ایرانی به ترتیب در استان‌های خوزستان، کهگیلویه و بویر احمد و بوشهر بوده است؛ همچنین بیشترین درصد استفاده کاربر فردی در استان‌های سمنان، تهران و کرمان گزارش شده است.مرکز آمار ایران در خصوص برخورداری خانوارهای کشور و استفاده افراد از رایانه تا پایان سال ۱۳۹۶ اعلام کرده که ۱۷ میلیون و ۲۱۶ هزار خانواده به رایانه دسترسی دارند که ضریب نفوذ خانوارها را در این بخش به ۶۹.۷ درصد رسانده است؛ سهم دسترسی خانوارهای ایرانی به صورت شهری و روستایی به ترتیب ۸۴.۳ و ۱۵.۷ درصد به شمار می‌رود.


در کشور خدود ۳۵ میلیون و ۳۷ هزار نفر با سن ۶ سال و بیشتر کاربر رایانه هستند که مردان سهمی ۵۶.۵ درصد و بانوان سهمی ۴۳.۵ درصدی را به خود اختصاص داده‌اند؛ پرمخاطب‌ترین گروه سنی استفاده کننده از رایانه افراد گروه سنی ۲۵ تا ۴۹ سال بوده‌ و بیشترین درصد دسترسی خانوارهای ایرانی به ترتیب در استان‌های یزد، تهران و قم بوده است.


ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر