26 اسفند 1398 - 10:59

مالیات سال ۹۸ خودروهای مسافری و باری مقطوع تعیین شد

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، مالیات سال ۹۸ خودروهای مسافری و باری و ماشین‌آلات راهسازی را مقطوع اعلام کرد.
کد خبر : ۱۱۲۶۰۲
تاکسی

به گزارش خبرنگار ایبِنا، امیدعلی پارسا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در راستای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ صاحبان وسایط نقلیه مسافری، باری، ماشین آلات راهسازی و صنعتی، مطابق جداول پیوست با رعایت گروه بندی استان ها به شرح زیر تعیین می‌شود.


۱- استان های کشور با توجه به امکانات و شاخص های موثر و به لحاظ وضعیت اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و نیز شرایط جوی به گروه های زیر تقسیم می شوند:


گروه (۱) : شهر تهران.


گروه (۲): استان های آذربایجان شرقی، اصفهان، البرر، خراسان رضوی، فارس، قزوین، گیلان، هرمزگان، مازندران و استان تهران به جز شهر تهران ،


گروه (۳) : استان های آذربایجان غربی، کرمان، گلستان، سمنان، زنجان، قم، همدان، مرکزی، یزد، بوشهر و خوزستان


گروه (۴): استان های چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه ، لرستان، خراسان شمالی و اردبیل


گروه (۵) : استان های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کردستان، ایلام و کهگیلویه و بویراحمد


۲- مالیات عملکرد صاحبان وسایط نقلیه عمومی با ظرفیت ۷ تن موضوع جداول ۳ الی ۷ پیوست بر اساس تقسیم بندی فوق و با اعمال ضرایب جدول زیر نسبت به ارقام مالیات مندرج در جداول مذکور تعیین می گردد. ۳- درخصوص مالکان تاکسی و وانت بار که مالک بیش از یک خودرو از انواع مذکور باشند، مالیات خودروهای بعدی نیز به صورت مقطوع به شرح جدول (۱) پوست تعیین می شود. در خصوص سایر صاحبان مشاغل خودرویی که دارای بیش از یک خودرو باشند مالیات خودروهای بعدی به صورت مقطوع با ۲۵ درصد (بیست و پنج درصد) افزایش نسبت به جدول مربوط محاسبه و وصول خواهدشد. همچنین در صورتی که خودروی اول مودی تاکسی یا وانت بوده و خودروهای بعدی از سایر خودروها یا ادوات موضوع جداول این دستورالعمل باشد، با عنایت به توضیحات مذکور ، مالیات خودروهای بعدی با در نظر گرفتن رقم مربوط به مالیات خودرو با وسیله مذکوره با ۷۵٪ افزایش به صورت مقطوع خواهد بود.


۴- مودیانی که در سال ۱۳۹۸ به صورت کامل فعالیت نداشته اند، مالیات آنها بر اساس مدت کار کرد، محاسبه می گردد.


۵-صاحبان مشاغل مشمول این دستورالعمل، تکلیفی به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اسناد و مدارک موضوع آیین نامه ماده ۹۵ قانون مذکور نخواهند داشت.


۶- صاحبان مشاغل موضوع این دستورالعمل مکلفند مالیات مقرر عملکرد سال ۱۳۹۸ را حداکثر تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۹ پرداخت نمایند. بدیهی است در صورت عدم پرداخت مالیات در مهلت یادشده، مشمول جریمه موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن می باشند.


۷- مالیات صاحبان انواع وانت بار پلاک سفید ، وانت بارهای کرایه آژانس ها ، سواری های پلاک سفید کرایه آژانس ها با موسسات تحت نظارت تاکسیرانی و یا شرکت های تاکسی اینترنتی و وانت بار اینترنتی، مطابق جدول شماره ۱ پوست این دستورالعمل محاسبه و وصول گردد.


۸- مالیات عملکرد سال ۱۳۹۹ صاحبان خودروهایی که در سال مذکور به صورت قطعی واگذار می گردند به صورت علی الحساب، بر مبنای مدت فعالیت در سال مذکور با ۲۰٪ (بیست درصد) افزایش از جداول موضوع این دستورالعمل و رعایت سایر بندهای این دستورالعمل و نیز مالیات صاحبان خودروهای مدل ۱۳۹۹ به نسبت مدت فعالیت در سال مذکور معادل ۲۰% (بیست درصد) بیشتر از مالیات خودروهای مدل ۱۳۹۸ تعیین می‌شود.


۹- در خصوص سایر وسایط نقلیه عمومی که در جداول پیوست قید نگردیده است، صاحبان آنها می بایست با رعایت گروه بندی صاحبان مشاغل موضوع ماده (۲) آئین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم، نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی متناسب با گروه بندی خود و پرداخت مالیات متعلق در موعد مقرر قانونی اقدام نمایند.


۱۰- نظر به اینکه مالیات صاحبان مشاغل خودرویی موضوع این دستورالعمل به صورت مقطوع: تعیین می‌شود، لذا اعمال مقررات مواد ۱۳۷، ۱۶۵، ۱۷۲ و سایر موارد مشابه در خصوص اینگونه مودیان موضوعیت نداشته و چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این دستورالعمل درخواست اعمال مقررات مواد مذکور را داشته باشند، مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و ادارات امور مالیاتی نیز موظفند مالیات متعلق به مودیان مزبور را از طریق حسابرسی و با رعایت مقررات تعیین نمایند.

برچسب ها: خودرو مالیات
ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر