22 تير 1399 - 08:27
ایبِنا بررسی کرد؛

تغییرات سهم شرکت‌های پرداختی در تعداد و مبلغ ابزارهای پذیرش

مقایسه آمار شاپرک در خردادماه سال ۹۹ به نسبت اردیبهشت و فروردین ماه امسال بیانگر تغییرات معنادار سهم شرکت‌های پرداختی در تعداد و مبلغ هر یک از ابزارهای پذیرش است.
کد خبر : ۱۱۶۰۵۰
شاپرک

به گزارش خبرنگار ایبِنا، بر اساس آمار شاپرک در خردادماه شرکت "به‌ پرداخت" همچنان با پوشش ۲۳ درصد از بازار تعداد و سهم ۲۲.۲۵ درصدی از مبلغ تراکنش های کارتخوان فروشگاهی بالاترین سهم را در اختیار خود دارد. همچنین شرکت "آسان پرداخت پرشین" با کسب ۲۹.۱۶ درصد از سهم بازار تعداد تراکنش‌های اینترنتی بر سکوی نخست و با سهم ۴.۶۶ درصدی از مبلغ تراکنش های اینترنتی در جایگاه چهارم این بازار قرار دارد. این شرکت همچنین با سهم ۲۹.۷۷ درصد از تعداد و سهم ۳۳.۵۶ درصدی از مبلغ تراکنش های موبایلی بالاترین سهم این بازار را در خردادماه سال ۹۹ را از آن خود کرده است.بر اساس این گزارش در مقایسه سهم شرکت های PSP از تعداد تراکنش های کارتخوان فروشگاهی در خردادماه ۹۹ بیانگر این است که شرکت "تجارت الکترونیک پارسیان" در این شاخص با رشد ۰.۲۴ درصدی همراه بوده؛ در حالی که شرکت "کارت اعتباری ایران کیش" با کاهش ۰.۲۴ درصدی به نسبت اردیبهشت ماه ۹۹ بیشترین مقدار کاهش درتعداد تراکنش های این ابزار پذیرش را تجربه کرده است.


سپ با افزایش ۰.۲۶ درصدی درمبلغ تراکنش‌های POS با یک پله افزایش بر سکوی دوم نشست


افزون بر این، مقایسه سهم هر شرکت از مبلغ تراکنش های کارتخوان فروشگاهی مشخص می کند که شرکت "به پرداخت ملت" و "کارت اعتباری ایران کیش" به ترتیب با کاهش ۰.۳۵ و ۰.۱۳ درصدی سهم از مبلغ این ابزار پذیرش در خرداد ۹۹ به نسبت ماه گذشته مواجه شده اند و "شرکت ایران کیش" که در اردیبهشت ماه ۹۹ بر سکوی دوم این بازار قرار داشت با روند نزولی جای خود را به شرکت "پرداخت الکترونیک سامان" در خردادماه ۹۹ داده است و سپ با رشد ۰.۲۶ درصدی سکوی دوم این بازار را در خرداد ۹۹ تصاحب کرده است.کاهش ۲.۳۴ درصدی تعداد تراکنش های اینترنتی سپ


افزون بر این، شرکت "آسان پرداخت پرشین" در خردادماه ۹۹ که بیشترین تعداد تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی را تجربه کرده با افزایش ۱.۸۲ درصدی در تعداد تراکنش ها به نسبت ماه قبل مواجه شده و شرکت "تجارت الکترونیک پارسیان " که با سهم ۲۶.۸۴ درصدی از تعداد در رتبه دوم این بازار قرار دارد، بیشترین افزایش رشد به میزان ۱.۸۷ را به نسبت اردیبهشت ۹۹ تجربه کرده است؛ اما این شرکت در اردیبهشت ماه ۹۹ به نسبت فروردین ۹۹ با کاهش ۲.۴۸ درصدی بیشترین کاهش در تعداد تراکنش های اینترنتی را تجربه کرده بود که با این جهش درصدد جبران آن برآمده است.


شرکت پرداخت الکترونیک سامان هم با سهم ۱۴.۴۷ درصدی از تعداد تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی بر سکوی سوم این شاخص در خرداد ۹۹ نشست و بیشترین کاهش در تعداد را به نسبت اردیبهشت ماه ۹۹ با رکورد ۲.۳۴ درصدی به نام خود ثبت کرده است؛ در حالی که این شرکت در اردیبهشت ماه ۹۹ به نسبت فروردین ماه ۹۹ با افزایش ۰.۶۸ درصدی در تعداد تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی بیشترین افزایش را تجربه کرده بود.


کاهش ۶.۸۶ درصدی مبلغ تراکنش های اینترنتی به‌پرداخت


همچنین در خردادماه سال ۹۹ شرکت "به‌ پرداخت ملت" بیشترین کاهش سهم در مبلغ تراکنش های اینترنتی را به نسبت اردیبهشت ماه تجربه کرده است؛ اما همچنان در این بازار در رتبه نخست قرار دارد . "شرکت پرداخت الکترونیک سامان" هم با افزایش ۳.۲۴ درصدی در مبلغ تراکنش های اینترنتی در خردادماه ۹۹ به نسبت ماه گذشته بیشترین افزایش در این شاخص را تجربه کرده و روند صعودی را در پیش گرفته است.
افزایش ۰.۴۸ و ۰.۶۱ درصدی در تعداد و مبلغ تراکنش های موبایلی به‌پرداخت


بر اساس این گزارش، "شرکت آسان پرداخت پرشین"که با سهم ۲۹.۷۷ درصدی بیشترین تعداد تراکنش‌های  ابزار پذیرش موبایلی را در خرداد ماه ۹۹ به خود اختصاص داده بود با بیشترین کاهش به میزان ۰.۲۸درصد به نسبت ماه گذشته مواجه شده و این شرکت همچنین در مبلغ تراکنش های موبایلی نیز به نسبت اردیبهشت ماه ۹۹ کاهش ۰.۵۱ درصدی را تجربه کرده است.


شرکت "به پرداخت ملت" هم با افزایش ۰.۴۸ درصدی در تعداد و افزایش ۰.۶۱ درصدی در مبلغ تراکنش های موبایلی مواجه شده و روند صعودی را در دو شاخص این بازار در پیش گرفته است.

ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر