اعضای شورای سیاست گذاری

معرفی اعضای شورای سیاست گذاری ایبنا
کد خبر : ۱۲۱۱۰۰
دکتر ابوالفضل نجارزاده


معاون ادارای و مالی بانک مرکزی


(عضو و رییس شورا)دکتر پیمان قربانی


معاون اقتصادی بانک مرکزی


(عضو شورا)دکتر شاپور محمدی


رییس پژوهشکده پولی و بانکی


(عضو شورا)
دکتر محمدرضا حسین زاده


رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی


(عضو شورا)دکتر کوروش پرویزیان


رییس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی


(عضو شورا)دکتر تیمور رحمانی


مشاور رییس کل بانک مرکزی


(عضو شورا)دکتر پویا جبل عاملی


سرپرست روابط عمومی بانک مرکزی


(عضو شورا)کامبیز زاهدپور


مدیر مسئول شبکه خبری ایبِنا


(عضو و دبیر شورا)
ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر