12 مهر 1400 - 12:39

وصول ۴۲۱ هزار فقره چک رمزدار در مرداد ۱۴۰۰

بیش از ۴۲۱ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی بالغ بر ۹۳۰ هزار میلیارد ریال در مردادماه ۱۴۰۰ در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۲ درصد و ۷.۴ درصد کاهش داشته است.
کد خبر : ۱۲۷۳۳۰
چک

به گزارش خبرنگار ایبِنا، براساس آمار بانک مرکزی، در ماه مورد بررسی در استان تهران حدود ۱۴۱ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی بیش از ۵۱۰ هزار میلیارد ریال وصول شد. در این ماه ۵۰.۲ درصد از تعداد چک‌های رمزدار وصولی در سه استان تهران (۳۳.۳ درصد)، اصفهان (۹.۵ درصد) و خراسان رضوی (۷.۴ درصد) وصول شده است که بیش‌ترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنین ۶۶.۳ درصد از ارزش چک‌های فوق در استان‌های تهران (۵۴.۹ درصد)، اصفهان (۶.۵ درصد) و خراسان رضوی (۴.۹ درصد) وصول شده است.


چک‌های وصولی بر حسب عادی و رمزدار


در مردادماه ۱۴۰۰ در کل کشور حدود ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار فقره چک وصول شد که از این تعداد حدود ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار فقره عادی و بیش از ۴۰۰ هزار فقره رمزدار بوده است. بر این اساس درکل کشور ۹۳.۶ درصد از کل تعداد چک‌های وصولی، عادی و ۶.۴ درصد رمزدار بوده است.


در ماه مورد بررسی در کل کشور حدود ۲۶۵۴ هزار میلیارد ریال چک وصول شد که حدود ۱۷۲۴ هزار میلیارد ریال چک عادی و بیش از ۹۳۰ هزار میلیارد ریال چک رمزدار است. به عبارتی در کل کشور ۶۵ درصد از کل ارزش چک‌های وصولی، عادی و ۳۵ درصد رمزدار بوده است.


ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر