ایبِنا بررسی کرد؛

سود خالص بانک پاسارگاد افزایش یافت

اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی (حسابرسی نشده) میاندوره‌ای ۶ ماهه منتهی به پایان شهریورماه امسال بانک پاسارگاد در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال)، منتشر شد.
کد خبر : ۱۲۷۷۸۷
تعطیلی کلیه شعبه‌های بانک پاسارگاد در استان‌های

به گزارش ایبِنا، بررسی اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی دوازده ماهه منتهی به ۱۴۰۰.۰۶.۳۱ (حسابرسی نشده) بانک پاسارگاد نشان می‌دهد در بخش صورت سود و زیان جامع این بانک، سود خالص در دوره منتهی به ۱۴۰۰.۰۶.۳۱ با رشد ۱۱.۱۰ درصدی نسبت به رقم حسابرسی شده در زمان تجدید ارائه شده پایان تابستان سال گذشته، به رقم ۴۰,۶۸۸,۰۳۹ میلیون ریال رسیده است.همچنین در بخش دارایی های بانک پاسارگاد ، مشاهده می شود که موجودی نقد این بانک در دوره منتهی به ۱۴۰۰.۰۶.۳۱ (حسابرسی نشده) ۴۲۵,۵۶۷,۱۹۳ میلیون ریال تعیین شده که نسبت به میزان تجدید ارائه شده در تاریخ ۱۳۹۹.۱۲.۳۰، بیش از ۴۳ درصد رشد داشته است. همچنین در این بخش، مطالبات بانک پاسارگاد از بانک ها و سایر موسسات اعتباری در پایان تابستان سال جاری، به رقم ۱۵,۰۶۴,۰۵۸ میلیون ریال رسیده است.


در مجموع، جمع دارایی‌های بانک پاسارگاد در پایان شهریورماه ۱۴۰۰ با رشد بیش از ۱۷ درصدی نسبت به پایان سال گذشته، به رقم ۲,۹۲۰,۵۴۰,۷۹۳ میلیون ریال رسیده است.

ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر