بانک انگلیسی نت وست سود سه ماهه سوم را سه برابر کرد

پس از جهش در وام های بانک انگلیسی نت وست سود سه ماهه سوم پیش از مالیات اش، سه برابر شد و به یک میلیارد پوند رسید.
کد خبر : ۱۲۷۹۶۳
نت وست

به‌ گزارش ایبِنا به نقل از گاردین، موقعیت اقتصادی بهتر به بانک نت وست اجازه داد تا ۲۴۲ میلیون پوند از ذخایرش را آزاد کند. نت وست سود خود را در سه ماهه سوم سه برابر کرد و به لطف جهش در وام های رهنی و بهبود اقتصادی علی رغم کنار گذاشتن پول نقد برای پوشش جریمه های اتهامات پولشویی، به ۱.۱ میلیارد پوند بیشتر از حد انتظار رسید. این بانک که اکثرمالکیت آن متعلق به مالیات دهندگان است، گفت که موقعیت اقتصادی بهتر به آن اجازه داده تا ۲۴۲ میلیون پوند از ذخایرش را در سه ماهه منتهی به ۳۰ سپتامبر آزاد کند، که شیوع ویروس کرونا، افزایش احتمالی قصور در پرداخت بدهی‌ها را پوشش می‌دهد. این در مقایسه با ۲۵۴ میلیون پوندی است که در مدت مشابه سال گذشته کنار گذاشته است.تحلیلگران انتظار داشتند که این بانک ۴۰ میلیون پوند دیگر هزینه کند.

ارسال‌ نظر