30 آبان 1400 - 11:04

کتاب مقررات صادرات و واردات، راهنمای آغاز فعالیت تجارت خارجی

واقعیت این است که شروع هر گونه کسب و کار موفق در بازار ایران بدون شناخت از  فضای کسب و کار تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات بسیار شکننده و سخت است.
کد خبر : ۱۲۸۴۱۳
مقررات صادرات و واردات

به گزارش ایبِنا، طی چند سال اخیر، یکی از بخش‌هایی که چندان از ثبات لازم برای شروع هر گونه کسب و کار برخوردار نبوده، بخش تجارت خارجی بوده‌ است. واقعیت این است که شروع هر گونه کسب و کار موفق در  بازار ایران  بدون شناخت از  فضای کسب و کار  تجارت خارجی اعم صادرات و واردات بسیار شکننده و سخت است.


همچنین به دلیل ویژگی  ساختار  تولیدات صنعتی  ایران به جهت تنوع پایین، وابستگی بازار داخلی به واردات رسمی و غیررسمی و همچنین تامین نیاز مصرفی کشورهای پیرامون از محل صادرات، بخش زیادی از کسب و کارهای کشورمان خواه ناخواه با تجارت خارجی پیوند خورده‌است. این مسئله باعث شده هرگونه تغییر در محیط تجارت خارجی ایران، شاهد تاثیر این تغییرات در سایر کسب و کارهای تولیدی و خدماتی مرتبط باشیم. یکی از منابع اطلاعاتی مهم و کاربردی جهت شناخت فضای تجارت خارجی کشور،آشنایی با  مجموعه مقررات صادرات و واردات  جاری کشور است.


خوشبختانه جریان آزاد اطلاعات مقررات صادرات و واردات و نرخ حقوق ورودی کشور همه ساله توسط شرکت چاپ و نشر بازرگانی وابسته به موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی به صورت فراگیر  در قالب بسته ای الکترونیکی و کتاب منتشر و در اختیار علاقمندان به مباحث تجارت خارجی، ترخیص‌کاران،  کارشناسان، محققان و از همه مهمتر صادرکنندگان و واردکنندگان و مرزنشینان و مدیران ارشد مناطق آزاد، تشکل ها و اتحادیه های صادراتی، صنوف و متقاضیان ایجاد کسب و کار و سفرای خارجی کشورها قرار می‌گیرد.


امسال هم مانند سنوات گذشته کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۰ توسط شرکت چاپ و نشر بازرگانی منتشر و در اختیار علاقمندان دسترسی به اطلاعات تولید و تجارت قرار گرفته‌است.


این کتاب تنها مرجع  قانونی و معتبر اطلاعات  مقررات صادرات و واردات ایران در  نیمه دوم سال و همزمان با شروع کار دولت سیزدهم جمهوری اسلامی ایران برای کلیه فعالان حوزه گمرکی، امور صادرات، واردات، بیمه و حمل و نقل است.


این کتاب دارای سه ویژگی است که چنانچه امعان نظر خریداران این کتاب قرار گیرد بی‌شک اطلاعات بسیار خوبی را در زمینه آخرین قوانین مقررات صادرات و واردات جاری کشور و نرخ حقوق ورودی سال ۱۴۰۰ ارایه می کند. 


کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۰  از حیث ارایه  کمی و کیفی از آخرین اطلاعات نرخ حقوق ورودی و قوانین مقررات جاری صادرات و واردات برای بیش از ۸ هزار  قلم کالا را پوشش می‌دهد. مهمترین اطلاعات قابل دسترس در این کتاب قوانین امور گمرکی و استانداردها و موافقت‌نامه های ترجیحی در تجارت دوجانبه و چندجانبه است.


در این کتاب پاسخ پرسش هایی است که فعالان صادراتی و وارداتی برای رصد فضای کسب و کار در نیمه دوم سال  و برای حل مشکلات خود با آن در ثبت سفارش کالا و تجارت مرزی مواجه هستند و آنگاه در منابع  اطلاعاتی  غیررسمی  بدنبال پاسخ آن می‌شود.


ویژگی دوم این کتاب مرجعیت است که کلیه فصول کتاب مقررات صادرات و واردات  سال ۱۴۰۰ طبق مصوبه  هیات وزیران و توسط اداره کل مقررات صادرات و واردات تنظیم و توسط تنها مرجع قانونی انتشار کتاب،شرکت چاپ و نشر بازرگانی وابسته به موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی  انتشار یافته‌است.


سومین ویژگی اینکه، سازماندهی کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۰ به گونه ای است که استخراج اطلاعات مربوط به نرخ حقوق ورودی و قوانین جاری صادرات و واردات مربوط به هر فصل و قسمت در یک مجموعه به صورت الکترونیکی و جداول قابل استخراج و قابل دسترس است. 

ارسال‌ نظر