12 بهمن 1400 - 11:14

افزایش نرخ تورم نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی

مرکز آمار ایران در گزارشی شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران را اعلام کرد که براساس آن نرخ تورم نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در فصل پاییز ۱۴۰۰، ۲.۸ درصد افزایش داشته است.
کد خبر : ۱۳۰۲۳۵
ساخت مسکن

به گزارش ایبِنا، شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در فصل پاییز ۱۴۰۰ به عدد ۱۱۸۶،۳ رسید که این رقم نسبت به شاخص فصل قبل (۱۰۷۶.۵)، ۲.۸ درصد افزایش داشته است.


کاهش تورم نقطه به نقطه کل گروه‌های اجرایی


تورم نقطه به نقطه پاییز ۱۴۰۰ معادل ۳۹،۶ درصد بوده است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۶۵.۲) ۲۵.۶ واحد درصد کاهش داشته است.


منظور از تورم نقطه ای، درصد تغییر شاخص قیمت نسبت به شاخص قیمت فصل مشابه سال قبل می‌باشد.


در بین تمامی گروه‌های اجرایی، گروه «شیشه» با ۹۸،۸ درصد بیشترین تورم نقطه به نقطه را به خود اختصاص داده است. در همین دوره کمترین تورم نقطه به نقطه نیز مربوط به گروه اجرایی «تاسیسات برقی» با ۲۴.۲ درصد افزایش بوده است.


کاهش تورم سالانه کل گروه‌های اجرایی


تورم سالانه پاییز سال ۱۴۰۰، معادل ۶۹،۹ درصد بوده که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (۸۸.۴) ۱۸.۵ واحد درصد کاهش داشته است.


منظور از تورم سالانه، درصد تغییر متوسط قیمت شاخص چهار فصل منتهی به فصل مورد نظر نسبت به همین اطلاع در سال قبل می‌باشد.


در بین گروه‌های اجرایی نیز بیشترین نرخ تورم سالانه در همین دوره مربوط به گروه اجرایی «سیمان، بتن، شن و ماسه» با ۱۰۸،۹ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم با ۳۸.۲ درصد افزایش متعلق به گروه «خدمات» بوده است.


کاهش تورم فصلی کل گروه‌های اجرایی


تورم فصلی پاییز سال ۱۴۰۰، معادل ۲،۸ درصد بوده است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۷.۲) ۴.۴ واحد درصد کاهش داشته است.


منظور از تورم فصلی، درصد تغییر عدد شاخص قیمت در فصل جاری نسبت به عدد شاخص در فصل قبل می‌باشد.


در همین فصل در بین گروه‌های اجرایی، بیشترین درصد تغییر فصلی مربوط به گروه اجرایی «شیشه» با ۱۶،۷ درصد افزایش و کمترین درصد تغییر نیز مربوط به گروه‌های اجرایی «سیمان، بتن، شن و ماسه» با ۶.۶- درصد کاهش بوده است.

ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر