23 اسفند 1400 - 11:41

اصلاح آیین‌نامه اجرایی مربوط به اوراق مالی

هیأت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، آیین نامه اجرایی بندهایی از تبصره های (۵) و (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع اوراق مالی را اصلاح کرد.
کد خبر : ۱۳۱۲۷۵
اوراق

به گزارش ایبِنا، به موجب این اصلاحیه، انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین‌ نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و واگذاری آن، با سررسید تا پایان سال ۱۴۰۳ و حفظ قدرت خرید انجام می‌شود.

در اجرای بند (ل) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار بابت مالیات بر ارزش افزوده، به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می‌شود، در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را معادل مالیات و عوارض ارزش افزوده و بدون محاسبه حفظ قدرت خرید به سازمان امور مالیاتی کشور واگذار نماید.


سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر می کند. خزانه‌داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه مذکور را پس از وصول در سررسید، به عنوان وصولی مالیات و عوارض ارزش افزوده منظور کند.

ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر