21 فروردين 1401 - 16:04
براساس بخشنامه بانک مرکزی منتشر شد؛

جزئیات نحوه تحصیل سهام خزانه توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری

مفاد مصوبه کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی در خصوص نحوه تحصیل سهام خزانه توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی منتشر شد. 
کد خبر : ۱۳۱۷۶۷
بانک مرکزی میرداماد

به گزارش خبرنگار ایبِنا، در بخشنامه اخیر بانک مرکزی خطاب به مدیران عامل بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران-ونزوئلا آمده است:  


بازارگردانی سهام بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی موضوع بند (ب) ماده (۲۸) «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» صرفا از طریق همان بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی یا صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی متعلق به همان بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی امکان پذیر است.


براساس این بخشنامه، تحصیل سهام بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی از طریق صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی متعلق به بانک‌ها یا موسسات اعتباری غیربانکی به عنوان سهام خزانه محسوب می‌شود. 


همچنین سهام بانک‌ها یا موسسات اعتباری غیربانکی که در تملک شرکت های زیرمجموعه آن بانک‌ها یا موسسه اعتباری غیربانکی است، باید به صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی متعلق به همان بانک یا موسسه غیراعتباری واگذار شود. 


براساس بخشنامه بانک مرکزی؛ هرگونه تحصیل سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی توسط شرکت های زیرمجموعه ممنوع است و آن دسته از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که بیش از حد مقرر در بند (ب) ماده (۲۸) «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» (۱۰درصد)، سهام خزانه از طریق شرکت‌های زیر مجموعه یا صندوق اختصاصی سرمایه‌گذاری بازارگردانی متعلق به خود، تملک کرده‌اند، موظفند حداکثر ظرف مهلت ۶ماه پس از ابلاغ این بخشنامه، سهام مازاد بر سقف مذکور را واگذار کنند. 
 


ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر