03 ارديبهشت 1401 - 10:32

نحوه استعلام چک صیادی توسط صادرکننده و ذینفع

امکان استعلام چک صیادی از طریق پیامک مدتی است که توسط بانک مرکزی راه‌اندازی شده است.
کد خبر : ۱۳۲۰۵۵
چک

به گزارش خبرنگار ایبِنا، در صورتی که صادرکننده چک‌های جدید بنفش‌رنگ بخواهد بعد از ثبت چک، از وضعیت آن باخبر شود، می‌تواند متن زیر را به سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ بفرستد:


(از راست به چپ)


*۱*۲*۱*شناسه/کد ملی صادرکننده *شناسه صیادی
استعلام چک توسط ذینفع: در صورتی که دریافت کننده چک جدید بنفش‌رنگ بخواهد از وضعیت چک و صاحب حساب مطمئن شود، می‌تواند متن زیر را به سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ بفرستد:


(از راست به چپ)


*۱*۲*۲*شناسه/کد ملی ذینفع*شناسه صیادیاگر متن پیامی که باید فرستاده شود را فراموش کردید نیز کافیست یک پیام ( هرچند اشتباه) به سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ بفرستید و در پاسخ پیام راهنمای نحوه ارسال صحیح پیام را دریافت کنید.

ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر