25 ارديبهشت 1401 - 09:47
ایبِنا بررسی کرد؛

سهم ۳۲ بانک و موسسه اعتباری از تراکنش‌های فروردین ماه

بانک‌های ملت، ملی، سپه، صادرات، کشاورزی، تجارت، پارسیان، سامان و رفاه بیش‌ترین سهم را از تعداد تراکنش‌های شبکه پرداخت در اولین ماه سال داشته‌اند که در مقایسه با اسفندماه سال قبل، تغییری نداشته است.
کد خبر : ۱۳۲۶۶۳
تراکنش

به گزارش ایبِنا، مدت‌هاست که شبکه پرداخت بانکی ایران یک دست شده و از اینرو به راحتی می‌توان با رصد اطلاعات و داده‌ها به آمار پرداخت‌های بانکی و بین بانکی دست یافت. یکی از این آمارها، تعداد و مبلغ تراکنش‌های بانکی در شبکه پرداخت و سهم هر بانک پذیرنده از این مبادلات است.


بررسی آمار سهم بازار هر یک از بانک‌های پذیرنده از تعداد و مبلغ تراکنش‌های شبکه پرداخت در فروردین ماه ۱۴۰۱ حاکی از آن است که بانک ملت با سهم ۱۹.۶۶ درصدی از تعداد تراکنش‌ها و سهم ۱۹.۴۵ درصدی از مبلغ تراکنش‌ها، همچنان با اختلاف زیاد، بالاترین سهم از پذیرش تراکنش‌های بازار را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست در بین تمام بانک‌های پذیرنده قرار گرفته است.


پس از بانک ملت به ترتیب بانک‌های ملی، سپه، صادرات، کشاورزی، تجارت، پارسیان، سامان و رفاه کارگران بیشترین سهم را از تعداد تراکنش‌ها و بانک‌های ملی، صادرات، سپه، تجارت، کشاورزی، سامان،  رفاه کارگران و پاسارگاد، بیشترین سهم را از مبلغ تراکنش‌های شبکه پرداخت داشته‌اند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت همچون اسفندماه سال گذشته، بیش از ۷۶ درصد از تعداد و مبلغ تراکنش‌های بانکی در نخستین ماه امسال به ۹ بانک رسیده است.

سهم تعدادی و مبلغی بانک‌های پذیرنده از کل بازار تراکنش‌های هر یک از ابزارهای پذیرش


این شاخص، منجر به شناخت حوزه فعالیت و نحوه بازاریابی هر یک از بانک‌ها به منظور پذیرش وجوه مربوط به داد و ستدهای کارت‌های بانکی در هر یک از ابزار های پذیرش می‌شود. ذکر این نکته ضروری است که در محاسبه شاخص فوق، آمار تعدادی و مبلغی تراکنش‌ها به ازای تمامی بانک‌های پذیرنده در کارت خوان‌های چندشبایی (منظور از لفظ چندشبایی، تعریف و اتصال بیش از یک شماره شبا به ابزار پذیرش است) نیز در نظر گرفته می‌شود.


بر این اساس؛ همان طور که در جدول زیر مشاهده می‌کنید بررسی سهم تعدادی بانک‌های پذیرنده از کل بازار تراکنش‌های هر یک از ابزارهای پذیرش در فروردین ماه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که:


بالاترین سهم تعدادی از تراکنش‌های ابزار کارتخوان فروشگاهی به ترتیب به بانک‌های ملت (۱۸.۹۹ درصد)، ملی (۱۵.۴۰ درصد)، سپه (۱۰.۷۹ درصد) و صادرات (۸.۵۱ درصد) تعلق دارد.


بالاترین سهم تعدادی از تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی به بانک‌های ملی ایران (۲۲.۵۸ درصد)، ملت (۱۷.۸۹ درصد)، سامان (۱۲.۰۴ درصد) و کشاورزی (۸.۱۲ درصد) اختصاص داشته ‌است.


بالاترین سهم تعدادی از تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی به بانک‌های ملت ( ۴۲.۱۰  درصد)، آینده (۲۵.۲۹ درصد)، اقتصاد نوین (۱۵.۸۲ درصد) و ملی (۶.۴۴ درصد) تعلق دارد.


همچنین در طرف دیگر بررسی سهم مبلغی بانک‌های پذیرنده از کل بازار تراکنش‌های هر یک از ابزارهای پذیرش در فروردین ماه ۱۴۰۱ حاکی از آن است که:


بالاترین سهم مبلغی از تراکنش‌های ابزار کارتخوان فروشگاهی به بانک‌های ملت (۱۸.۹۸ درصد)، ملی (۱۳.۸۶  درصد)، صادرات (۱۱.۷۰ درصد) و سپه (۹.۴۳ درصد) تعلق دارد.


بالاترین سهم مبلغی از تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی به بانک‌های ملت (۲۲.۱۴ درصد)، ‌ سامان (۱۳.۸۱  درصد)، آینده (۱۲.۳۷ درصد) و تجارت(۹.۶۲ درصد) اختصاص یافته است.


بالاترین سهم مبلغی از تراکنش‌های ابزارهای پذیرش موبایلی به بانک‌های ملت (۴۴.۲۸ درصد)، ‌ آینده (۲۲.۶۵ درصد)، اقتصاد نوین (۱۳.۶۲  درصد) و سامان (۴.۶۴ درصد) تعلق گرفته و این بانک‌ها به ترتیب در مکان‌های اول تا چهارم جای گرفته‌اند.
برچسب ها: شاپرک تراکنش
ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر