15 تير 1401 - 08:16
ایبِنا بررسی کرد؛

استقبال مردم از پرداخت الکترونیک/ نسبت اسکناس به نقدینگی چقدر شد؟

میزان نسبت اسکناس و مسکوک به نقدینگی در دست اشخاص در پایان بهمن ماه ۱۴۰۰ با گسترش نفوذ ابزارهای پذیرش، کاهش داشته باشد.
کد خبر : ۱۳۴۲۵۰
اسکناس نو

به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ حجم نقدینگی در اقتصاد کشورمان در سال‌های اخیر روند نسبتا افزایشی داشته است. در این میان، همواره درصدی از این نقدینگی به صورت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص جامعه وجود دارد و پرداخت نقدی را ممکن ساخته است. اما نکته حائز اهمیت در این خصوص، جایگاه تراکنش‌های شاپرکی نسبت به مبادلات بر مبنای اسکناس و مسکوک در اقتصاد کشورمان است. موضوعی که در جدیدترین گزارش شرکت شاپرک نیز به آن اشاره شده است.


بر اساس این گزارش یکی از شاخص هایی که نشان می دهد صنعت پرداخت الکترونیک تا چه میزان در اقتصاد ملی نقش داشته و چقدر در تسهیل مبادلات اقتصادی کشور موثر بوده است، شاخص "نسبت ارزش تراکنش‌های شاپرک به نقدینگی" است. برای بررسی این شاخص مهم، درصدی از نقدینگی که به صورت الکترونیکی پرداخت شده، محاسبه می‌شود.


به گونه‌ای که پس از محاسبات مربوطه، اطلاعات جدول زیر به دست می آید که بیانگر تغییرات این نسبت در ماه‌های گذشته است. به گونه‌ای که در پایان بهمن ماه سال گذشته، ارزش تراکنش‌های شاپرک ۱۳.۷۶ درصد از کل نقدینگی بوده است که این شاخص نسبت به ماه مرداد ۱۴۰۰، افزایش ۲.۲۲ درصدی داشته است. 


از سوی دیگر، در بهمن ماه ۱۴۰۰، ارزش تراکنش‌های شاپرک افزایش ۱.۵۰ درصدی داشته است که در قیاس با رشد ۲.۷۲ درصدی نقدینگی نسبت به ماه گذشته، افزایش شاخص نسبت ارزش تراکنش های شاپرکی به نقدینگی نسبت به ماه دی ۱۴۰۰ را در پی داشته است.هرچند باید یادآور شد که در زمان تولید گزارش حاضر، آمار میزان نقدینگی تا بهمن ۱۴۰۰ منتشر شده است، لذا نسبت ارزش تراکنش‌های شاپرک به نقدینگی به تفکیک هر سال در دوره زمانی سال ۱۳۹۲ لغایت بهمن ۱۴۰۰ در شکل زیر ترسیم شده است که بیانگر روند رو به رشد و نوسانی این شاخص در مدت مورد بررسی است.

نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی


بر اساس این گزارش، در جدول زیر درصدی از نقدینگی که به صورت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص جامعه وجود دارد و پرداخت نقدی را ممکن ساخته، ارائه شده است. در بهمن سال گذشته، ۱.۶۳ درصد از کل نقدینگی، متعلق به اسکناس و مسکوک در دست اشخاص بوده است که نسبت به مقدار مشابه در دی  ۱۴۰۰ کاهش ۰.۰۱ - درصدی را تجربه نموده است. در بهمن ۱۴۰۰ میزان نقدینگی با افزایش ۲.۷۲  درصدی همراه بوده و میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص نیز با افزایش ۲.۰۴ درصدی همراه بوده است.مقایسه نسبت ارزش تراکنش‌های شاپرکی و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی


بر اساس این گزارش، شکل زیر روند دو شاخص نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی و نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی را نشان داده و امکان مقایسه تغییرات ارزش تراکنش های پرداخت الکترونیک و حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص را از کل نقدینگی در طول زمان، ممکن می سازد.روند نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی در طول مدت مورد بررسی (ابتدای سال ۱۳۹۵ تا بهمن ۱۴۰۰) دارای برایند صعودی بوده است و از ۷.۷۰ درصد در فروردین ماه ۱۳۹۵ به ۱۳.۷۶ درصد در بهمن ۱۴۰۰ افزایش یافته است. این در حالی است که درصد اسکناس و مسکوک به نقدینگی در طول این مدت روندی در مجموع کاهشی داشته و از ۳.۱۸ درصد به ۱.۶۳ درصد رسیده است.


به عبارت دیگر، گسترش نفوذ ابزارهای پذیرش، یکی از دلایل کاهش ۱.۵۵ درصدی نسبت اسکناس و مسکوک به نقدینگی در مدت مورد بررسی بوده است که انتظار می رود این روند کاهشی همچنان تداوم داشته باشد. اما با توجه به شروع روند کاهشی میزان نقدینگی به نظر می رسد سرعت کاهش سهم اسکناس و مسکوکات از نقدینگی، نسبت به گذشته کاهش یابد.

برچسب ها: شاپرک تراکنش
ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر