15 تير 1401 - 11:23

 سرمایه‌گذاران حقیقی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری معاف از مالیات هستند

رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیازی به تسلیم اظهارنامه مالیاتی نخواهد داشت.
کد خبر : ۱۳۴۲۹۲
مالیات

به گزارش ایبِنا، یکی از ابهاماتی که در فضای مجازی در مورد سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مطرح است، بحث مالیات بر سرمایه‌گذاری این افراد است. در این زمینه داوود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی در بخش‌نامه‌ای که در ۱۴ تیرماه ۱۴۰۱ صادر کرد؛ عنوان کرد که اشخاص حقیقی بابت درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشمول مالیات نبوده و اشخاص حقیقی سرمایه‌گذار نیز از این بابت الزامی به تسلیم اظهارنامه مالیاتی نخواهند داشت.


در این بخشنامه آمده است؛ نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در مورد الزام یا عدم الزام به تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص حقیقی بابت سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مقرر می‌دارد از آنجا که بر اساس مقررات تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در چارچوب قانون توسعه ابزارهای مالی مشمول مالیات با نرخ صفر می‌باشد، و از طرفی در صورت عدم رعایت مقررات تبصره یک ماده ۱۴۶ مکرر قانون مذکور (تسلیم اظهارنامه دفاتر و اسناد و مدارک) درآمدهای حاصله صندوق‌های مذکور با رعایت مقررات مشمول مالیات خواهد بود. بنابراین با عنایت به مراتب فوق و با اتخاذ ملاک از مفاد تبصره ۴ ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص بابت درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشمول مالیات نبوده و اشخاص حقیقی سرمایه‌گذار نیز از این بابت الزامی به تسلیم اظهارنامه مالیاتی نخواهند داشت.
براساس این گزارش، امروز ۱۵ تیرماه آخرین مهلت برای ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی اصناف بابت عملکرد سال گذشته است که اصناف برای اینکه مشمول جریمه نشوند، باید در موعد مقرر مالیات عملکرد خود را اظهار و پرداخت کنند.


منبع: فارس

ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر