21 مرداد 1401 - 11:56
ایبِنا بررسی کرد؛

سهم بانک‌ها از تراکنش‌های تیرماه چند درصد شد؟

بانک‌های ملت، ملی، صادرات، سپه، تجارت، کشاورزی، سامان، پارسیان و رفاه کارگران بیشترین سهم را از تعداد تراکنش‌ها و بانک‌های ملت، ملی، صادرات، سپه، تجارت، کشاورزی، سامان، رفاه کارگران و پاسارگاد، بیشترین سهم را از مبلغ تراکنش‌های شبکه پرداخت داشته‌اند.
کد خبر : ۱۴۰۴۳۶

به گزارش ایبِنا، مدت‌هاست که شبکه پرداخت بانکی ایران یک دست شده و از اینرو به راحتی می‌توان با رصد اطلاعات و داده‌ها به آمار پرداخت‌های بانکی و بین بانکی دست یافت. یکی از این آمارها، تعداد و مبلغ تراکنش‌های بانکی در شبکه پرداخت و سهم هر بانک پذیرنده از این مبادلات است.

 

بررسی آمار سهم بازار هر یک از بانک‌های پذیرنده از تعداد و مبلغ تراکنش‌های شبکه پرداخت در تیرماه ۱۴۰۱ حاکی از آن است که بانک ملت با سهم 18.32 درصدی از تعداد تراکنش‌ها و سهم 18.88 درصدی از مبلغ تراکنش‌ها، همچنان با اختلاف زیاد، بالاترین سهم از پذیرش تراکنش‌های بازار را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست در بین تمام بانک‌های پذیرنده قرار گرفته است.

 

پس از بانک ملت به ترتیب بانک‌های ملی، صادرات، سپه، تجارت، کشاورزی، سامان، پارسیان و رفاه کارگران بیشترین سهم را از تعداد تراکنش‌ها و بانک‌های ملی، صادرات، سپه، تجارت، کشاورزی، سامان، رفاه کارگران و پاسارگاد، بیشترین سهم را از مبلغ تراکنش‌های شبکه پرداخت داشته‌اند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت بیش از 77 درصد از تعداد و بیش از 76 درصد از مبلغ تراکنش‌های بانکی در نخستین ماه تابستان به ۹ بانک رسیده است.

سهم بانک‌ها از تراکنش‌های تیرماه چند درصد شد؟

سهم بانک‌ها از تراکنش‌های تیرماه چند درصد شد؟

 

سهم تعدادی و مبلغی بانک‌های پذیرنده از کل بازار تراکنش‌های هر یک از ابزارهای پذیرش

 

این شاخص، منجر به شناخت حوزه فعالیت و نحوه بازاریابی هر یک از بانک‌ها به منظور پذیرش وجوه مربوط به داد و ستدهای کارت‌های بانکی در هر یک از ابزار های پذیرش می‌شود. ذکر این نکته ضروری است که در محاسبه شاخص فوق، آمار تعدادی و مبلغی تراکنش‌ها به ازای تمامی بانک‌های پذیرنده در کارت خوان‌های چندشبایی (منظور از لفظ چندشبایی، تعریف و اتصال بیش از یک شماره شبا به ابزار پذیرش است) نیز در نظر گرفته می‌شود.

 

بر این اساس؛ همان طور که در جدول زیر مشاهده می‌کنید بررسی سهم تعدادی بانک‌های پذیرنده از کل بازار تراکنش‌های هر یک از ابزارهای پذیرش در تیرماه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که:

 

بالاترین سهم تعدادی از تراکنش‌های ابزار کارتخوان فروشگاهی به ترتیب به بانک‌های ملت (17.62 درصد)، سپه (14.66 درصد)، ملی (14.37 درصد) و صادرات (8.55 درصد) تعلق دارد.

 

بالاترین سهم تعدادی از تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی به بانک‌های ملی ایران (23.47 درصد)، ملت (17.81 درصد)، سامان (11.75 درصد) و کشاورزی (9.09 درصد) اختصاص داشته ‌است.

 

بالاترین سهم تعدادی از تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی به بانک‌های ملت ( 43.29 درصد)، آینده (24.27 درصد)، اقتصاد نوین (15.02 درصد) و ملی (5.62 درصد) تعلق دارد.

 

همچنین در طرف دیگر بررسی سهم مبلغی بانک‌های پذیرنده از کل بازار تراکنش‌های هر یک از ابزارهای پذیرش در تیرماه ۱۴۰۱ حاکی از آن است که:

 

بالاترین سهم مبلغی از تراکنش‌های ابزار کارتخوان فروشگاهی به بانک‌های ملت (18.24 درصد)، ملی (14.13 درصد)، صادرات (11.52 درصد) و سپه (9.71 درصد) تعلق دارد.

 

بالاترین سهم مبلغی از تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی به بانک‌های ملت (22.64 درصد)، ‌ سامان (10.89 درصد)، آینده (10.22 درصد) و تجارت (9.46 درصد) اختصاص یافته است.

 

بالاترین سهم مبلغی از تراکنش‌های ابزارهای پذیرش موبایلی به بانک‌های ملت (43.92 درصد)، ‌ آینده (22.50 درصد)، اقتصاد نوین (13.44 درصد) و رفاه کارگران (3.66 درصد) تعلق گرفته و این بانک‌ها به ترتیب در مکان‌های اول تا چهارم جای گرفته‌اند.

سهم بانک‌ها از تراکنش‌های تیرماه چند درصد شد؟

سهم بانک‌ها از تراکنش‌های تیرماه چند درصد شد؟

 

 

 

ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر