04 مهر 1401 - 09:27
معاون امور مجلس وزارت اقتصاد در گفتگو. با ایبِنا :

اوراق گام نیاز به نقدینگی را کاهش می‌دهد

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد و دارایی گفت: اوراق گام درصورت نیاز واحد‌های تولید به مواد اولیه فروشنده می‌تواند ماده اولیه را در اختیار بنگاه تولید گذارد، بنگاه تولیدی هم نقدینگی و ماده اولیه خود را تامین کند که در نهایت منجر به تولید و اشتغال خواهد شد و به این صورت عرضه نقدینگی و تورم به کنترل درمی‌آید.
کد خبر : ۱۴۱۳۳۳

هادی قوامی؛ نماینده سابق مجلس و معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد و امور دارایی درباره ابزار‌های کاهش نیاز به نقدینگی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا گفت: وقتی تقاضا و نقدینگی افزایش پیدا می‌کند، طبیعتا بانک مرکزی و سایر بانک‌ها با مشکلاتی برای تامین نقدینگی واحد‌های تولیدی، بخش‌های بازرگانی و خدماتی مواجه می‌شوند، بنابراین برای جلوگیری از چنین مشکلاتی تقاضا‌ها باید به سمت بورس معطوف شود.


وی در ادامه اضافه کرد: بورس نیازبه نقدینگی را کاهش می‌دهد، بنابراین درصورت مدیریت این کار به گونه‌ای که نقدینگی مورد نیاز واحد‌های تولیدی چه برای طرح‌های ثابت و چه برای حساب در گردش فراهم آید از این نقدینگی حدود ۵ میلیون همت داخل جامعه بنگاه ها، سراغ بانک‌ها و بانک مرکزی خواهد رفت و حتما عدد قابل توجهی کاهش داده می‌شود.


این نماینده سابق مجلس دراین رابطه یادآور شد: اقدام دیگر بانک مرکزی اوراق گام است که درصورت نیاز واحد‌های تولید به مواد اولیه فروشنده می‌تواند ماده اولیه را در اختیار بنگاه تولید گذارد، بنگاه تولیدی از این اوراق گام می‌تواند نقدینگی و ماده اولیه خود را تامین کند که منجر به تولید و اشتغال خواهد شد و به این صورت عرضه نقدینگی و تورم به کنترل درمی‌آید.


معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد و امور دارایی در ادامه تصریح کرد: زمانی که هزینه تولید و تورم کنترل می‌شود و در قیمت‌ها ثبات به وجود می‌آید، اثر مثبتی برجای خواهد گذاشت. در نتیجه این مسئله تقاضای نقدینگی بنگاه تولیدی کاهش پیدا می‌کند، زیرا قیمت‌ها دیگر افزایش پیدا نکرده است. برفرض یک بنگاه تولیدی که ماده اولیه آن با ۱۰۰ میلیارد تومان تامین می‌شد به دلیل افزایش قیمت‌ها باید ۱۵۰ میلیارد تومان نقدینگی داشته باشد، بنابراین ۵۰ میلیارد تقاضا برای نقدینگی، افزایش پیدا می‌کند. ثبات قیمت سبب خواهد شد ۵۰ میلیارد اضافی توسط بنگاه‌های تولیدی تقاضا نشود و بر مصرف هم اثرگذار خواهد بود. اوراق گام تدبیری است که برکاهش تقاضای نقدینگی بسیار تاثیرمی‌گذارد.

 

قوامی دررابطه با تاثیر اعتباربخشی چک و طرح تامین زنجیره‌ای نیز اظهار داشت: استفاده از چک‌های صیادی و تامین زنجیره‌ای بسیار کمک کننده خواهد بود. برفرض از سنگ آهن واحد‌های تولیدی، آهن سنگی تولید می‌شود و در اختیارتولید کننده فولاد قرار می‌گیرد. ازفولاد، شمش تولید می‌شود وتولید کننده شمش هم آن را در اختیار واحد‌هایی می‌گذارد که محصولات آلیاژی و ... تولید می‌کنند. این هماهنگی کمک به افزایش اشتغال و تولید را تسریع می‌بخشد و در نهایت به کاهش هزینه‌های تولید و بنگاه‌ها برای تامین مواد اولیه منجر می‌شود.

 

وی در ادامه بیان کرد: تمام این موارد به کاهش قیمت و نقدینه خواهی می‌انجامد. وقتی قیمت دستگاه تولیدی از ۱۰۰ به ۸۰ میلیون تومان می‌رسد، ۲۰ میلیون تومان از تقاضای نقدینگی کم می‌شود یا کاهش قیمت سبب شده میزان وابستگی ارزی کاهش یابد و در این میان واحد‌های که واقعا نیاز به ارز دارند از این طریق تامین شود.

ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر