29 شهريور 1401 - 14:52

شماره ۸۹ و ۹۰ فصلنامه روند منتشر شد

فصلنامه روند در وب‌سایت بانک مرکزی در بخش «نشریات و پژوهش‌ها» در دسترس عموم قرار گرفت.
کد خبر : ۱۴۱۵۰۹

به گزارش ایبِنا، نسخه PDF فصلنامه روند، سال بيست و هفتم، شماره 89-90، بهار و تابستان 1400 در وب‌سایت بانک مرکزی در بخش «نشریات و پژوهش‌ها» در دسترس عموم قرار گرفته است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این شماره از فصلنامه روند آمده است:

- ارزیابی درجه هماهنگی سیاست پولی و مالی در اقتصاد ایران و الزامات دستیابی به آن

- بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای اسکناس در ایران با استفاده از روش هم‌جمعی و تصحیح خطا

- ویژگی‌های اساسی جدول داده-ستانده سال ۱۳۹۵ بانک مرکزی

- نقش دارایی‌های امن در ثبات مالی

- انداختن نردبان مالی؟ تجربه بانکداری توسعه‌ای در آلمان طی فرایند جهانی‌سازی اقتصاد

- سیاست صنعتی در قرن بیست و یکم 

ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر