نگاهی به کتاب قواعد حاکم بر فقه معاملات

شیخ یوسف القرضاوی.. راه طولانی برای حمایت از تجربه بانک های اسلامی
کد خبر : ۱۴۱۶۴۶

به گزارش خبرنگار بین الملل ایبنا و به نقل از الجزیره، هیچ دوره ای از پرداختن به کلیات مسائل مربوط به اقتصاد اسلامی مانند زکات و ربا و یا آنچه که مربوط به مدیریت پول به عنوان یکی از اهداف اصلی اسلام است و یا رابطه دولت اسلامی با رعایای کشورهای غیر اسلامی و سایر مسائل و موضوعات کلی، خالی نبوده است.

اما با پیدایش دولت مدرن و در نتیجه انتقال معاملات از تمدن غرب بر زندگی جامعه چه برای دولت و چه برای افراد، لازم است برخی از علما به خود هشدار دهند که با این امر به صورت نظری و عملی مقابله کنند تا آنچه را که در پرتو رهنمودهای اسلامی برای مردم تسهیل می‌کند، فراهم کنند.

 

"زکات"

دکتر یوسف القرضاوی در تحصیلات تکمیلی در بین همکلاسی های خود به موضوعی روی آورد که کمتر به آن پرداخته می شد و با نگارش کتابی عمومی در فقه یا اصول و پرداختن به برخی مسائل در پرتو فقه تطبیقی، شانه از بار مسئولیت خالی نکرد. بلکه موضوعی شبهه برانگیز را برگزید که نشان‌دهنده یکی از معضلات مهم دولت مدرن است که نقش توسعه‌ای زکات و آثار اقتصادی و اجتماعی آن را مورد تحلیل قرار می دهد. و این موضوع رساله دکتری وی با عنوان «فقه زکات: بررسی تطبیقی ​​احکام و فلسفه آن در پرتو قرآن و سنت» بود.

پایان نامه دکترای او حجم وسیعی از ادبیات اقتصادی را که به طور کلی خوانده است و به طور خاص به علم مالیه عمومی مربوط می شود را نشان می دهد. و در آن فقهی متناسب با زمان در جمع آوری زکات و متعاقب آن امور مربوط به دولت و افراد به ویژه معاملاتی که قبلاً وجود نداشته است، مانند زکات سنگ معدن (نفت و مواد معدنی) و وظیفه دولت در جمع آوری توزیع آن و زکات کالاهای استثمار شده مانند ساختمان ها، کشتی ها و سایر نفتکش ها برای مقاصد تجاری و همچنین بازارهای پول و سهام و اوراق قرضه مورد معامله در آن. در واقع با ارائه این فتواها و احکام، به دولت کمک کند اگر بخواهد زکات را از طریق یک نهاد مدرن اجرا کند.

از جمله موضوعاتی که قرضاوی در پرداختن به مسائل زکات در رساله دکتری خود به آن توجه کرده، نقش زکات در رفع فقر و بیکاری است که دو موضوع مهم در واقعیت جهان اسلام را رقم می زند.

این امر باعث شد که قرضاوی بعدها به بررسی مشکلات جوامع اسلامی پرداخته و کتاب دیگری در این زمینه با عنوان «زکات... نقش آن در حل مشکلات اقتصادی و شرایط موفقیت آن» بنویسد.

نویسنده: اصغر علی کرمی
ارسال‌ نظر